LÖSEN AV OPTIONSPROGRAM 2020/23

Surgical Sciences optionsprogram 2020/23 har lösts in av optionsinnehavarna medförande en ökning av antalet aktier i bolaget med 225 000, till 51 026 236 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 11 250 SEK till 2 551 312 SEK. I samband med detta har VD...

EXERCISE OF OPTIONS PROGRAM 2020/23

Surgical Science's options program 2020/23 has been redeemed by the option holders resulting in an increase in the number of shares in the company by 225,000, to 51,026,236 shares. As a result, the share capital increases by SEK 11,250 to SEK 2,551,312. In...

Pin It on Pinterest