Skip to content

Delårsrapport januari-september 2022: FÖRSTA KVARTALET ÖVER 200 MSEK I OMSÄTTNING

TREDJE KVARTALET 2022 (JUL–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 205,1 MSEK (95,3), motsvarande en ökning med 115% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 39%.

Rörelseresultatet uppgick till 42,7 MSEK (7,6).

Nettoresultatet uppgick till 28,5 MSEK (14,4), vilket gav ett resultat per aktie om 0,56 SEK (0,33).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,5 MSEK (51,6). Likvida medel uppgick per 30 september 2022 till 370,1 MSEK (310,6).

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2022 (JAN–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 552,4 MSEK (169,1), motsvarande en ökning med 227% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 39%.

Rörelseresultatet uppgick till 101,3 MSEK (12,0).

Nettoresultatet uppgick till 71,5 MSEK (19,4), vilket gav ett resultat per aktie om 1,41 SEK (0,49).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,9 MSEK (52,1).

Göteborg den 10 november 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Skip to navigation