Skip to content

Inbjudan till Surgical Sciences Kapitalmarknadsdag 2023

Surgical Science välkomnar aktieägare och investerare till bolagets kapitalmarknadsdag onsdagen den 22 februari 2023 kl. 14.00-17.30.

Plats
Royal Park, Stockholm
Frösundaviks allé 15, 169 03 Solna

Agenda
▪ 14.00: Gisli Hennermark CEO, välkommen
▪ 14.20: Anna Ahlberg CFO och Gisli Hennermark CEO, presentation av Q4-rapporten
▪ 14.50: Ran Bronstein President, R&D, reflektioner kring att bli en del av Surgical Science
▪ 15.10: Dr. Mark Slack CMO och medgrundare CMR Surgical, transformering av kirurgi och simuleringens roll
▪ 16.00: Dr. Henrik Falconer chefsläkare och docent vid Karolinska Universitetssjukhuset, robotkirurgi och simulering
▪ 16.30: Gisli Hennermark, avslutning
▪ 16.35-17.30: Demo av produkter och simulatorer

För anmälan eller frågor: invitation@surgicalscience.com

Göteborg den 19 januari 2023
Surgical Science Sweden AB (publ)

Inbjudan finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation