Skip to content

Invesco ny aktieägare i Surgical Science

Invescos fond Invesco Global Opportunities har genom förvärv av 800 000 aktier blivit ägare i Surgical Science. Aktierna köptes av två styrelseledamöter, Roland Bengtsson och Jan Bengtsson, som genom sina respektive bolag sålde aktier till Invesco.

”Vi har sett ett ökat intresse från nordamerikanska investerare i Surgical Science och är glada att få Invesco som en av bolagets 15 största ägare. Det är en långsiktig ägare med mycket gott renommé och betydande finansiella muskler”, säger Gisli Hennermark, VD för Surgical Science.

Frank Jennings är Senior Portfolio Manager för Invesco Global Opportunities som investerar i tillväxtföretag inom small och midcap globalt. Frank var portföljförvaltare i över 20 år på OppenheimerFunds innan de blev del av Invesco 2019. Invesco har totala tillgångar om ca 1 500 miljarder dollar under förvaltning.

Göteborg den 5 juli 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet finns tillgängligt i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation