Skip to content

Order på ca 66 MSEK till kund inom affärsområde Educational Products

Surgical Science har, i sin verksamhet i USA, fått en order från en stor amerikansk sjukhuskedja om 6,7 mUSD, motsvarande ca 65,9 MSEK. Ordern är på ett större antal produkter omfattande bland annat simulatorer för träning av endoskopi, laparoskopi och ultraljud.

Prognosen är att produkterna kommer att levereras, och en majoritet av intäkterna bokföras, under det närmaste halvåret.

”Det är mycket tillfredsställande att se en av de ledande sjukhuskedjorna i USA investera så genomtänkt i ökad patientsäkerhet med hjälp av simulering. Vi är stolta att kunna erbjuda denna kund en komplett portfölj av simulatorer för olika specialiteter”, säger Gisli Hennermark, VD för Surgical Science.

Göteborg den 26 maj 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation