Skip to content

Årsredovisning 2022

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning för 2022. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
 
 
 
Göteborg den 18 april 2023
Surgical Science Sweden AB (publ)
 
 
Årsredovisningen finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/
 
 

Skip to navigation