Skip to content

Påkallande av optioner gentemot Surgical Sciences två största ägare

Surgical Science har meddelats att Jeff Berkley, grundare av Mimic Technologies och vid Surgical Sciences förvärv av bolaget i januari 2021 den största aktieägaren, har påkallat 119 982 köpoptioner från Surgical Sciences två huvudägare.

I januari 2021 meddelade Surgical Science att bolaget ingått avtal om att förvärva Mimic Technologies, ett amerikanskt bolag med verksamhet inom robotkirurgi. Säljare var ett drygt 10-tal aktieägare, där Jeff Berkley var största ägare med ca 40 procent av bolaget.

Som en del av förvärvet investerade Jeff Berkley i 169 800 aktier i Surgical Science. Dessa emitterades till en teckningskurs om 98,30 SEK, motsvarade teckningskursen i den riktade nyemission som genomfördes för att finansiera förvärvet.

Surgical Science har idag informerats om att bolagets två huvudägare, Jan Bengtsson och Roland Bengtsson, i samband med förvärvet även ställde ut 119 982 köpoptioner från sina egna innehav till Jeff Berkley. Detta innebär att optionerna inte medför någon utspädning för övriga aktieägare vid utnyttjande. Optionernas lösenkurs sattes till 120,00 SEK och lösenperioden var 20 december 2023 till 20 januari 2024.

Jeff Berkley har påkallat lösen av dessa optioner. Försäljningen rapporteras av Jan Bengtsson genom bolaget Marknadspotential AB och Roland Bengtsson genom bolaget Semelin Kapitalförvaltning AB till Finansinspektionen på sedvanligt sätt.

Göteborg den 15 januari 2024
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/investor-relations-swedish/#press-releases

Skip to navigation