Skip to content

Delårsrapport januari-juni 2022: ACCELERERANDE TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET

ANDRA KVARTALET 2022 (APR–JUN)

Nettoomsättningen uppgick till 188,2 MSEK (36,6), motsvarande en ökning med 415% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 46%.

Rörelseresultatet uppgick till 38,6 MSEK (2,2).

Nettoresultatet uppgick till 26,5 MSEK (3,5), vilket gav ett resultat per aktie om 0,52 SEK (0,09).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,4 MSEK (9,4). Likvida medel uppgick per 30 juni 2022 till 362,3 MSEK (267,3).

Surgical Science meddelade i slutet av maj att bolaget, i sin verksamhet i USA, fått en order från en stor amerikansk sjukhuskedja om 6,7 mUSD, motsvarande ca 65,9 MSEK. För det andra kvartalet har ca 2,1 mUSD av denna order intäktsförts.

FÖRSTA HALVÅRET 2022 (JAN–JUN)

Nettoomsättningen uppgick till 347,4 MSEK (73,8), motsvarande en ökning med 371% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 40%.

Rörelseresultatet uppgick till 58,6 MSEK (4,5).

Nettoresultatet uppgick till 43,0 MSEK (5,0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,85 SEK (0,13).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,5 MSEK (0,5).

Göteborg den 25 augusti 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Skip to navigation