Skip to content

Telefonkonferens avseende delårsrapport Q3

Surgical Science inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport juli-september 2023. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdag den 9 november kl. 11:00.

Om du önskar delta via webcast gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://tv.streamfabriken.com/surgical-science-q3-report-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004338

Deltagare från Surgical Science är:
Gisli Hennermark, VD
Anna Ahlberg, CFO
 
Ett pressmeddelande med Surgical Sciences delårsrapport för juli-september 2023 kommer att publiceras den 9 november 2023 kl. 07:30.
 
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, under Investors, Presentationer.
 
Göteborg den 25 oktober 2023
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgängligt i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation