Skip to content

VD Gisli Hennermark lämnar Surgical Science i mars 2025

Idag har Gisli Hennermark, VD för Surgical Science Sweden AB (publ), informerat styrelsen att han har för avsikt att avsluta sin befattning. Styrelsen initierar nu arbetet med att hitta en efterträdare till Gisli. Den processen kommer att ledas av styrelsens ordförande Roland Bengtsson. Gisli kvarstår som VD fram tills dess att styrelsen utsett en ny VD och kommer vara rådgivare till den nya VDn fram tills mars 2025.

"Surgical Science har haft nio fantastiska år med Gisli, där han för mig vida överträffat alla förväntningar man kan ha på en VD. Vi har haft ett samarbete som varit otroligt framgångsrikt och över denna tid genererat stora värden för alla aktieägare. Jag beklagar att Gisli valt att lämna men vet också att bolaget står starkt och att det team som finns driver bolaget framåt med full kraft. Vi fortsätter vår resa där våra finansiella mål för 2026 är ett steg på vägen. Jag är tacksam för att Gislis starka engagemang och omsorg för bolaget gör att han är kvar under ytterligare ett års tid”, säger Roland Bengtsson, ordförande i styrelsen för Surgical Science.

”Mina snart nio år som VD för Surgical Science har varit mitt livs drömjobb. Jag är oerhört stolt över alla mina kollegor och hur vi bidrar till en bättre säkerhet för patienter världen över genom simulering. Att med mitt team och styrelsen ha fått göra denna tillväxtresa från ett litet spetsteknologiföretag i Göteborg till en världsledande koncern har varit ett privilegium. Även om saknaden av allt jag älskar med Surgical Science kommer att vara stor är det en lämplig tidpunkt att lämna över ansvaret för den fortsatta tillväxten. Det är snart tre år sedan förvärvet av Simbionix och integrationen har gått över alla förväntningar. Bolaget är nu redo för nya faser i sin utveckling”, säger Surgical Sciences VD Gisli Hennermark.

Göteborg den 12 mars 2024
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/investor-relations-swedish/#press-releases

Skip to navigation