Skip to content

Surgical Science byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Surgical Science meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Surgical Science har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Göteborg den 30 november 2023
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgängligt i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/investor-relations-swedish/#press-releases

Skip to navigation