Skip to content

Gisli Hennermark föreslås väljas in i Surgical Sciences styrelse

Valberedningen kommer föreslå att nuvarande VD Gisli Hennermark väljs in i Surgical Sciences styrelse på årsstämman den 16 maj.

Som tidigare informerats meddelade Gisli Hennermark den 12 mars 2024 styrelsen att han har för avsikt att avsluta sin befattning som VD i Surgical Science. Processen att hitta en efterträdare till Gisli har inletts och Gisli kvarstår som VD fram tills dess att styrelsen utsett en ny VD. Därefter kommer Gisli vara rådgivare till den nya VDn fram tills mars, 2025.

Valberedningen kommer föreslå att Gisli Hennermark väljs in i styrelsen för Surgical Science på årsstämman den 16 maj. Under tiden fram tills Gisli avgår som VD i mars 2025 utgår inget arvode. Alla befintliga styrelsemedlemmar i Surgical Science föreslås omväljas, vilket innebär att styrelsen föreslås utökas från dagens sex medlemmar till sju personer.

"Jag är tacksam för att vi har möjlighet att fortsätta samarbeta med Gisli även efter hans avgång i mars nästa år genom att han har tackat ja till att kandidera till styrelsen. Detta innebär att hans djupa kunskap om bolaget och vår bransch fortsätter att komma Surgical Science till del även framöver”, säger Roland Bengtsson, styrelsens ordförande.

”Jag har ett oerhört starkt engagemang för branschen medicinsk simulering och en passion och omsorg om bolaget Surgical Science. Som jag sa när jag annonserade min avgång har mina snart nio år som VD för Surgical Science varit mitt livs drömjobb. Jag tycker att det är en lämplig tidpunkt att lämna över ansvaret för den fortsatta tillväxten till en ny VD. Att ha en annan roll och kunna bidra med mina kunskaper från en styrelseposition känns för mig som ett väldigt fint nästa steg, där jag inte kommer vara involverad i den dagliga verksamheten men ändå har möjlighet att tillföra det jag kan och har lärt mig om vår verksamhet och bransch”, säger Surgical Sciences VD Gisli Hennermark.

Göteborg den 12 april 2024
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/investor-relations-swedish/#press-releases

Skip to navigation