Skip to content

Årsredovisning 2023

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning för 2023. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg den 18 april 2024
Surgical Science Sweden AB (publ)
 

Årsredovisningen finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/investor-relations-swedish/#press-releases
https://surgicalscience.com/investor-relations-swedish/#financial-report

Skip to navigation