Skip to content

Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2023

Surgical Science inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2023. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Onsdag den 21 februari kl. 11:00.

Om du önskar delta via webcast gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/surgical-science-q4-report-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007055

Deltagare från Surgical Science är:
Gisli Hennermark, VD
Anna Ahlberg, CFO
 
Ett pressmeddelande med Surgical Sciences bokslutskommuniké för 2023 kommer att publiceras den 21 februari 2024 kl. 07:30.
 
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, under Investors, Presentationer.
 
Göteborg den 12 februari 2024
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgängligt i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/investor-relations-swedish/#press-releases

Skip to navigation