Skip to content

LÖSEN AV OPTIONSPROGRAM 2020/23

Surgical Sciences optionsprogram 2020/23 har lösts in av optionsinnehavarna medförande en ökning av antalet aktier i bolaget med 225 000, till 51 026 236 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 11 250 SEK till 2 551 312 SEK. I samband med detta har VD Gisli Hennermark löst in 37 500 optioner, varefter han sålt 37 500 aktier. CFO Anna Ahlberg har löst in 7 500 optioner, varefter hon sålt 6 000 av dessa.

Vid Surgical Sciences årsstämma den 6 maj 2020 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 300 000 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption gav rätten att teckna en aktie i bolaget för 85,10 SEK under perioden 15 maj – 15 juli 2023. Av optionsprogrammet tecknades totalt 225 000 optioner.

Att optionerna nu lösts in av optionsinnehavarna innebär att Surgical Sciences aktiekapital ökar med 11 250 SEK och antal aktier ökar med 225 000, motsvarande en utspädning om cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier och röster. Surgical Science har därmed tillförts 19 147 500 SEK i likvida medel.

I samband med inlösenförfarandet har VD Gisli Hennermark löst in 37 500 optioner, varefter han sålt 37 500 aktier. Gisli Hennermarks totala aktieinnehav i Surgical Science uppgår efter affärerna till 342 200 aktier. CFO Anna Ahlberg har löst in 7 500 optioner, varefter hon sålt 6 000 aktier. Anna Ahlbergs totala aktieinnehav i Surgical Science uppgår efter affärerna till 24 000 aktier. Transaktionerna rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Efter inlösen av optionerna har 181 900 aktier mäklats till ett fåtal institutionella investerare i en process hanterad av Pareto Securities.

Göteborg den 2 juni 2023
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgängligt i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation