Finansiella rapporter

I denna sektion finns all tillgänglig finansiell information om Surgical Science Sweden AB, som är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Rapportkommentarer Direkt

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science Bokslutskommuniké 2019

Publicerat 2020-02-07

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science kvartalsrapport för Q3 2019.

Publicerat 2019-11-07

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science kvartalsrapport för Q2 2019.

Publicerat 2019-08-26

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science kvartalsrapport för Q1 2019.

Publicerat 2019-05-14

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science bokslutskommuniké 2018.

Publicerat 2019-03-04

Pin It on Pinterest

Share This