Finansiella rapporter

I denna sektion finns all tillgänglig finansiell information om Surgical Science Sweden AB, som är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Rapportkommentarer Direkt

Rapportkommentar Surgical Science Q3 2020

6 Nov 2020 (svenska)
VD Gisli Hennermark

Rapportkommentar Surgical Science Q2 2020

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science kvartalsrapport för Q2 2020.

Film from Medtech & Diagnostics May 5, 2020

Rapportkommentar Surgical Science Q1 2020

Publicerat 2020-05-06

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science Bokslutskommuniké 2019

Publicerat 2020-02-07

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science kvartalsrapport för Q3 2019.

Publicerat 2019-11-07

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science kvartalsrapport för Q2 2019.

Publicerat 2019-08-26

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science kvartalsrapport för Q1 2019.

Publicerat 2019-05-14

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science bokslutskommuniké 2018.

Publicerat 2019-03-04

Pin It on Pinterest

Share This