Finansiella rapporter

I denna sektion finns all tillgänglig finansiell information om Surgical Science Sweden AB, som är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

🇬🇧 In English
Filter:
  • All
  • Interim reports
  • Annual Reports

Rapportkommentarer Direkt

Rapportkommentar Surgical Science Q3 2022

10 november 2022 (engelska)
CEO Gisli Hennermark

Rapportkommentar Surgical Science Q2 2022

25 augusti 2022 (engelska)
CEO Gisli Hennermark

Rapportkommentar Surgical Science Q4 2021

16 februari 2022 (svenska)
CEO Gisli Hennermark

Rapportkommentar Surgical Science Q3 2021

10 november 2021 (svenska)
CFO Anna Ahlberg

Rapportkommentar Surgical Science Q2 2021

20 augusti 2021 (svenska)
VD Gisli Hennermark

Rapportkommentar Surgical Science Q1 2021

11 Maj 2021 (svenska)
VD Gisli Hennermark

Rapportkommentar Surgical Science Q4 2020

11 Feb 2021 (svenska)
VD Gisli Hennermark

Rapportkommentar Surgical Science Q3 2020

6 Nov 2020 (svenska)
VD Gisli Hennermark

Rapportkommentar Surgical Science Q2 2020

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science kvartalsrapport för Q2 2020.

Film from Medtech & Diagnostics May 5, 2020

Rapportkommentar Surgical Science Q1 2020

Publicerat 2020-05-06

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science Bokslutskommuniké 2019

Publicerat 2020-02-07

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science kvartalsrapport för Q3 2019.

Publicerat 2019-11-07

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science kvartalsrapport för Q2 2019.

Publicerat 2019-08-26

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science kvartalsrapport för Q1 2019.

Publicerat 2019-05-14

VD Gisli Hennermark går igenom Surgical Science bokslutskommuniké 2018.

Publicerat 2019-03-04

Pin It on Pinterest

Share This