Pressmeddelanden

🇬🇧 In English
2023-01-19 13:00
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Surgical Science välkomnar aktieägare och investerare till bolagets kapitalmarknadsdag onsdagen den 22 februari 2023 kl. 14.00-17.30. PlatsRoyal Park, StockholmFrösundaviks allé 15, 169 03 Solna Agenda▪ 14.00: Gisli Hennermark CEO, välkommen▪ 14.20: Anna Ahlberg CFO och Gisli Hennermark CEO, presentation av Q4-rapporten▪...
2022-11-10 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
TREDJE KVARTALET 2022 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 205,1 MSEK (95,3), motsvarande en ökning med 115% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 39%. Rörelseresultatet uppgick till 42,7 MSEK (7,6). Nettoresultatet uppgick...
2022-10-27 14:30
News
Corporate Information
Nomination Committee
Swedish
IR
Följande personer har utsetts att ingå i Surgical Sciences valberedning inför årsstämman 2023: Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential ABCelia Grip, utsedd av Swedbank Robur FonderAnna Sundberg, utsedd av Handelsbanken FonderRoland Bengtsson, styrelsens ordförande Utnämningen har skett enligt den instruktion...
2022-08-25 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
IR
ANDRA KVARTALET 2022 (APR–JUN) Nettoomsättningen uppgick till 188,2 MSEK (36,6), motsvarande en ökning med 415% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 46%. Rörelseresultatet uppgick till 38,6 MSEK (2,2). Nettoresultatet uppgick...
2022-07-05 08:30
News
Corporate Action
Other
Swedish
IR
Invescos fond Invesco Global Opportunities har genom förvärv av 800 000 aktier blivit ägare i Surgical Science. Aktierna köptes av två styrelseledamöter, Roland Bengtsson och Jan Bengtsson, som genom sina respektive bolag sålde aktier till Invesco. ”Vi har sett ett ökat intresse från nordamerikanska...
2022-05-26 17:25
News
Corporate Information
Sales
Order
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Surgical Science har, i sin verksamhet i USA, fått en order från en stor amerikansk sjukhuskedja om 6,7 mUSD, motsvarande ca 65,9 MSEK. Ordern är på ett större antal produkter omfattande bland annat simulatorer för träning av endoskopi, laparoskopi och ultraljud. Prognosen är att produkterna kommer att levereras...
2022-05-12 18:35
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg den 12 maj 2022Surgical Science Sweden AB (publ)Styrelsen Pressmeddelandet finns tillgängligt i bilagan eller via https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/ För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark...
2022-05-11 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
FÖRSTA KVARTALET 2022 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 159,1 MSEK (37,2), motsvarande en ökning med 328% jämfört med motsvarande period föregående år. Simbionix ingår med 115,2 MSEK. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 32%. Rörelseresultatet uppgick...
2022-04-11 08:30
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
IR
Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning för 2021. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Göteborg den 11 april 2022Surgical Science Sweden AB (publ)...
2022-04-08 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022, kl. 17.00, i Bolagets lokaler på adress Drakegatan 7A, 412 50 i Göteborg. ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING M.M.Rätt att delta...
2022-02-16 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
IR
FJÄRDE KVARTALET 2021 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 197,7 MSEK (39,6), motsvarande en ökning med 399% jämfört med motsvarande period föregående år. I omsättningen för fjärde kvartalet finns en post om 9,5 MSEK hänförlig till anpassning av redovisningsprinciper gällande...
2022-01-25 08:30
News
Corporate Action
Other
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Styrelsen i Surgical Science har fattat beslut om nya finansiella mål för bolaget. Nya finansiella mål:Målet är att Surgical Sciences omsättning år 2026 skall uppgå till 1 500 MSEK. Målet kan komma att inkludera kompletterande förvärv. Affärsområde Educational Products förväntas...
2021-11-10 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
TREDJE KVARTALET 2021 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 95,3 MSEK (24,9), motsvarande en ökning med 282% jämfört med motsvarande period föregående år. Simbionix ingår med 50,3 MSEK. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 31%. Rörelseresultatet uppgick till 7,6...
2021-10-21 11:45
News
Corporate Information
Nomination Committee
Swedish
IR
Följande personer har utsetts att ingå i Surgical Sciences valberedning inför årsstämman 2022: Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential ABAnna Sundberg, utsedd av Handelsbanken FonderTommy Forsell, utsedd av Landsnora ABRoland Bengtsson, styrelsens ordförande Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende...
2021-09-23 13:50
News
Corporate Action
Other
Swedish
IR
Tre nyckelpersoner hos Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science”); VD Gisli Hennermark, CFO Anna Ahlberg och CTO Anders Larsson har avtalat om förvärv av sammanlagt 110 000 köpoptioner i Surgical Science. Optionerna är utställda från de två huvudägarna och styrelseledamöterna Jan...
2021-08-31 14:50
News
Corporate Action
Other
Swedish
IR
I enlighet med information som lämnades i samband med att Surgical Science annonserade förvärvet av Simbionix den 28 juli 2021 har ett antal nyckelpersoner hos Simbionix förvärvat aktier från Surgical Sciences två största ägare. Totalt har 103 018 aktier förvärvats av dessa nyckelpersoner från...
2021-08-24 15:40
News
Corporate Action
Other
Swedish
IR
Surgical Science Sweden AB (publ) offentliggjorde den 28 juli 2021 att villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Simbionix USA Corp. (”Simbionix”) hade ingåtts. Simbionix bedriver verksamhet inom simulering för träning av kirurger och andra medicinska specialister inom ett brett antal områden såsom...
2021-08-20 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
IR
ANDRA KVARTALET 2021 (APR–JUN) Nettoomsättningen uppgick till 36,6 MSEK (20,6), motsvarande en ökning med 77% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 45%. Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (0,8). Nettoresultatet uppgick...
2021-08-16 13:25
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Vid extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 16 augusti 2021 fattades följande beslut. Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av 12 857 000 aktier. Teckningskursen uppgår till 0,05 kronor per aktie, motsvarande aktiernas...
2021-07-29 00:57
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 augusti 2021. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande...
2022-11-10 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
TREDJE KVARTALET 2022 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 205,1 MSEK (95,3), motsvarande en ökning med 115% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 39%. Rörelseresultatet uppgick till 42,7 MSEK (7,6). Nettoresultatet uppgick...
2022-08-25 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
IR
ANDRA KVARTALET 2022 (APR–JUN) Nettoomsättningen uppgick till 188,2 MSEK (36,6), motsvarande en ökning med 415% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 46%. Rörelseresultatet uppgick till 38,6 MSEK (2,2). Nettoresultatet uppgick...
2022-05-26 17:25
News
Corporate Information
Sales
Order
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Surgical Science har, i sin verksamhet i USA, fått en order från en stor amerikansk sjukhuskedja om 6,7 mUSD, motsvarande ca 65,9 MSEK. Ordern är på ett större antal produkter omfattande bland annat simulatorer för träning av endoskopi, laparoskopi och ultraljud. Prognosen är att produkterna kommer att levereras...
2022-05-12 18:35
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg den 12 maj 2022Surgical Science Sweden AB (publ)Styrelsen Pressmeddelandet finns tillgängligt i bilagan eller via https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/ För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark...
2022-05-11 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
FÖRSTA KVARTALET 2022 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 159,1 MSEK (37,2), motsvarande en ökning med 328% jämfört med motsvarande period föregående år. Simbionix ingår med 115,2 MSEK. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 32%. Rörelseresultatet uppgick...
2022-04-11 08:30
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
IR
Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning för 2021. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Göteborg den 11 april 2022Surgical Science Sweden AB (publ)...
2022-04-08 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022, kl. 17.00, i Bolagets lokaler på adress Drakegatan 7A, 412 50 i Göteborg. ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING M.M.Rätt att delta...
2022-02-16 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
IR
FJÄRDE KVARTALET 2021 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 197,7 MSEK (39,6), motsvarande en ökning med 399% jämfört med motsvarande period föregående år. I omsättningen för fjärde kvartalet finns en post om 9,5 MSEK hänförlig till anpassning av redovisningsprinciper gällande...
2022-01-25 08:30
News
Corporate Action
Other
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Styrelsen i Surgical Science har fattat beslut om nya finansiella mål för bolaget. Nya finansiella mål:Målet är att Surgical Sciences omsättning år 2026 skall uppgå till 1 500 MSEK. Målet kan komma att inkludera kompletterande förvärv. Affärsområde Educational Products förväntas...
2021-11-10 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
TREDJE KVARTALET 2021 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 95,3 MSEK (24,9), motsvarande en ökning med 282% jämfört med motsvarande period föregående år. Simbionix ingår med 50,3 MSEK. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 31%. Rörelseresultatet uppgick till 7,6...
2021-08-20 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
IR
ANDRA KVARTALET 2021 (APR–JUN) Nettoomsättningen uppgick till 36,6 MSEK (20,6), motsvarande en ökning med 77% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 45%. Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (0,8). Nettoresultatet uppgick...
2021-08-16 13:25
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Vid extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 16 augusti 2021 fattades följande beslut. Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av 12 857 000 aktier. Teckningskursen uppgår till 0,05 kronor per aktie, motsvarande aktiernas...
2021-07-29 00:57
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 augusti 2021. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande...
2021-07-29 00:55
News
Corporate Action
Shares
Issuance
Swedish
Regulatory
MAR
IR
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER...
2021-07-28 17:32
News
Corporate Action
Shares
Issuance
Swedish
Regulatory
MAR
IR
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER...
2021-07-28 17:31
News
Corporate Action
M&A
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science” eller "Bolaget”) har tecknat ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Simbionix USA Corp. (”Simbionix”) för en köpeskilling om 305 mUSD (ca 2 650 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen ska betalas kontant och...
2021-05-12 17:10
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg den 12 maj 2021Surgical Science Sweden AB (publ)Styrelsen Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller viahttps://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/ För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark...
2021-05-11 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
FÖRSTA KVARTALET 2021 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 37,2 MSEK (19,7), motsvarande en ökning med 89% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 53%. Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (-0,8). Resultatet inkluderar...
2021-04-12 08:30
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
IR
Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska...
2021-04-09 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.AnmälanFör att äga rätt att delta vid årsstämman ska aktieägare: dels...

Prenumerera på pressmeddelanden

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.

Pin It on Pinterest

Share This