Surgical Science has completed a directed share issue of approximately SEK 322 million

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF…

Läs mer

Surgical Science har genomfört en riktad nyemission om cirka 322 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.   Surgical Science…

Läs mer

Surgical Science offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET Surgical Science Sweden…

Läs mer

Surgical Science announces intention to carry out a directed share issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF…

Läs mer

Surgical Science har ingått avtal om förvärv av bolag med verksamhet inom robotkirurgi

Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science” eller "Bolaget”) har tecknat ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Mimic Technologies Inc. (”Mimic”) för en initial köpeskilling om 18 mUSD (ca 150 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Därutöver kan maximalt 15,6 mUSD (ca 130 MSEK) komma att betalas i tilläggsköpeskilling knuten till visst…

Läs mer

Surgical Science has entered into an agreement to acquire a company within the robotic surgery segment

Surgical Science Sweden AB (publ) ("Surgical Science" or the "Company") has entered into a conditional agreement to acquire all shares outstanding of Mimic Technologies Inc. (“Mimic”) for an initial consideration of USD 18.0 million (approximately SEK 150 million) on a cash and debt-free basis. In addition, a maximum deferred contingent consideration of USD 15.6 million…

Läs mer

Surgical Science has completed a directed share issue of approximately SEK 322 million

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF…

Läs mer

Surgical Science har genomfört en riktad nyemission om cirka 322 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.   Surgical Science…

Läs mer

Surgical Science offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET Surgical Science Sweden…

Läs mer

Surgical Science announces intention to carry out a directed share issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF…

Läs mer

Surgical Science har ingått avtal om förvärv av bolag med verksamhet inom robotkirurgi

Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science” eller "Bolaget”) har tecknat ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Mimic Technologies Inc. (”Mimic”) för en initial köpeskilling om 18 mUSD (ca 150 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Därutöver kan maximalt 15,6 mUSD (ca 130 MSEK) komma att betalas i tilläggsköpeskilling knuten till visst…

Läs mer

Surgical Science has entered into an agreement to acquire a company within the robotic surgery segment

Surgical Science Sweden AB (publ) ("Surgical Science" or the "Company") has entered into a conditional agreement to acquire all shares outstanding of Mimic Technologies Inc. (“Mimic”) for an initial consideration of USD 18.0 million (approximately SEK 150 million) on a cash and debt-free basis. In addition, a maximum deferred contingent consideration of USD 15.6 million…

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Språk


Typ av information


Pin It on Pinterest

Share This