Skip to content

Delårsrapport januari – mars 2024: EGNA SIMULATORER SVAGT, INDUSTRISEGMENTET STARKT

FÖRSTA KVARTALET 2024 (JAN–MAR)

Nettoomsättningen uppgick till 188,2 MSEK (229,1), en minskning med 18% jämfört med motsvarande period föregående år.

Licensintäkterna uppgick till 63,2 MSEK (70,6) och svarade för 34% av nettoomsättningen (31).

Bruttomarginalen var 66% (69).

Rörelseresultatet uppgick till 26,0 MSEK (53,3).

Nettoresultatet uppgick till 23,8 MSEK (49,8), vilket gav ett resultat per aktie om 0,47 SEK (0,98).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,5 MSEK (60,5). Likvida medel uppgick per 31 mars 2024 till 659,2 MSEK (482,1).

Göteborg den 15 maj 2024
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Skip to navigation