Skip to content

Årsredovisning 2021

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning för 2021. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg den 11 april 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)

Årsredovisningen finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Skip to navigation