Skip to content

Årsredovisning 2020

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska.
 
 
 
Göteborg den 12 april 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)
 
 
Årsredovisningen finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Skip to navigation