Skip to content

Transaktioner mellan huvudägare i Surgical Science och nyckelpersoner i Simbionix slutförs

I enlighet med information som lämnades i samband med att Surgical Science annonserade förvärvet av Simbionix den 28 juli 2021 har ett antal nyckelpersoner hos Simbionix förvärvat aktier från Surgical Sciences två största ägare. Totalt har 103 018 aktier förvärvats av dessa nyckelpersoner från de två huvudägarna och styrelseledamöterna Jan Bengtsson (Marknadspotential AB, 58 360 aktier) och Roland Bengtsson (Semelin Kapitalförvaltning AB, 44 658 aktier), till ett pris om 210,00 SEK per aktie (motsvarande teckningskursen i den riktade nyemissionen som genomfördes i samband med förvärvet).

Det hänvisas till pressmeddelanden daterade 28 juli 2021 för ytterligare detaljer.

Göteborg den 31 augusti 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation