Skip to content

Telefonkonferens avseende delårsrapport Q1

Surgical Science inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2024. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Onsdag den 15 maj kl. 11:00.

Om du önskar delta via webcast gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/surgical-science-q1-report-2024

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007301

Deltagare från Surgical Science är:
Gisli Hennermark, VD
Anna Ahlberg, CFO

Ett pressmeddelande med Surgical Sciences delårsrapport för januari-mars 2024 kommer att publiceras den 15 maj 2024 kl. 07:30.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, under Investors, Presentationer.

Göteborg den 2 maj 2024
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgängligt i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/investor-relations-swedish/#press-releases

Skip to navigation