Skip to content

Surgical Science slutför förvärvet av Simbionix

Surgical Science Sweden AB (publ) offentliggjorde den 28 juli 2021 att villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Simbionix USA Corp. (”Simbionix”) hade ingåtts. Simbionix bedriver verksamhet inom simulering för träning av kirurger och andra medicinska specialister inom ett brett antal områden såsom robotkirurgi. Bolaget har ca 120 anställda, varav ca 100 arbetar i Israel och ca 20 arbetar i USA.

Surgical Science Sweden AB (publ) tillträdde idag, efter att samtliga tillträdesvillkor uppfyllts, samtliga aktier i Simbionix USA Corp. och dotterbolaget Simbionix, Ltd och kontrollerar därmed 100% av aktierna i de båda bolagen. Bolagen kommer att konsolideras i Surgical Science från tillträdesdatumet.

Det hänvisas till pressmeddelanden daterade 28 och 29 juli samt 16 augusti 2021 för ytterligare detaljer.

Göteborg den 24 augusti 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

Skip to navigation