Skip to content

Delårsrapport januari-september 2021: BRA START PÅ SAMMANSLAGNINGEN MED SIMBIONIX

TREDJE KVARTALET 2021 (JUL–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 95,3 MSEK (24,9), motsvarande en ökning med 282% jämfört med motsvarande period föregående år. Simbionix ingår med 50,3 MSEK.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 31%.

Rörelseresultatet uppgick till 7,6 MSEK (7,3). Resultatet inkluderar förvärvskostnader om 21,8 MSEK.

Nettoresultatet uppgick till 14,4 MSEK (5,9), vilket gav ett resultat per aktie om 0,33 SEK (0,17).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,6 MSEK (9,2). Likvida medel uppgick per 30 september 2021 till 310,6 MSEK (74,7).

Den 28 juli annonserades att Surgical Science ingått avtal om förvärv av Simbionix. Den 16 augusti hölls extra bolagsstämma där den riktade emissionen för att finansiera förvärvet godkändes. Tillträde skedde den 24 augusti och Simbionix konsolideras från denna dag.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021 (JAN–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 169,1 MSEK (65,2), motsvarande en ökning med 159% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 36%.

Rörelseresultatet uppgick till 12,0 MSEK (7,3). Resultatet inkluderar förvärvskostnader om 28,1 MSEK.

Nettoresultatet uppgick till 19,4 MSEK (5,0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,49 SEK (0,15).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,1 MSEK (6,6).

I januari förvärvades Mimic Technologies Inc., med verksamhet inom robotkirurgi. Tillträde skedde den 27 januari.

Göteborg den 10 november 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

Skip to navigation