Skip to content

SURGICAL SCIENCE TECKNAR EXKLUSIVT SAMARBETSAVTAL FÖR DISTRIBUTION AV BOLAGETS PRODUKTER I KINA

Surgical Science utökar sitt samarbete med distributören Master Meditech i Kina. Avtalet innebär att Master Meditech blir exklusiv distributör i större delen av Kina och investerar i ökad aktivitet gällande marknadsföring, närvaro på konferenser och samarbete med organisationer som verkar för standards och certifiering av kinesiska kirurger.

Efter drygt två års samarbete mellan Surgical Science och Master Meditech i Kina har bolagen valt att fördjupa sitt framgångsrika partnerskap. Kina har de senaste åren varit Surgical Science enskilt största marknad i form av omsättning, där en pågående snabb omställning från öppenkirurgi till laparoskopi i landet ställer stora krav på patientsäker utbildning.

”Efter några år av multidistributörsstrategi konsoliderar vi nu kunskap och kundsupport för fortsatt tillväxt och fördjupat samarbete med myndigheter och för oss viktiga organisationer i Kina. Samarbetet med Master Meditech har varit en stor framgång och nu ökar våra gemensamma ansträngningar för att på bästa sätt ta tillvara på alla möjligheter i landet och att ytterligare höja nivån på vår kundsupport” säger Gisli Hennermark, VD för Surgical Science.

Surgical Science kommer även fortsatt att ha en mindre egen organisation i Shenzhen som arbetar tätt med Master Meditechs säljkår, marknadsavdelning och specialister.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 januari 2018, kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och bolaget har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, där bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt. Surgical Sciences aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. 

Skip to navigation