Skip to content

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB HAR GODKÄNTS FÖR HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH.

Surgical Science har idag godkänts för listning på Nasdaq First North med första handelsdag den 19 juni 2017. Bolagets aktie kommer handlas under kortnamn SUS och med ISIN-kod SE0009947948.

Inför listningen har bolaget genomfört en nyemission om 70 mkr. Intresset att delta i emissionen var stort och emission tecknades till ca 176 procent samt tillförde bolaget omkring 1 700 nya aktieägare.

Skip to navigation