Surgical Science har idag godkänts för listning på Nasdaq First North med första handelsdag den 19 juni 2017. Bolagets aktie kommer handlas under kortnamn SUS och med ISIN-kod SE0009947948.

Inför listningen har bolaget genomfört en nyemission om 70 mkr. Intresset att delta i emissionen var stort och emission tecknades till ca 176 procent samt tillförde bolaget omkring 1 700 nya aktieägare.

Pin It on Pinterest