Skip to content

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB FÖRVÄRVAR SIMBALL SYSTEMS AB FRÅN GCODER SYSTEMS AB.

Surgical Science Sweden AB (“Surgical Science”) har förvärvat Simball Systems AB för 3,6 MSEK från GCoder Systems AB (“GCoder”). Kontant betalning sker med 1,5 MSEK i samband med transaktionen och därutöver så betalas 300 000 kr årligen under 7 år. I tillägg skall en royalty bestående av maximalt 10 % av omsättningen, hänförlig till Simball Systems AB produkter, som överstiger 3 MSEK årligen betalas efter varje 1-årsperiod under de 7 kommande åren. Tillträdet är omedelbart och avtal har undertecknats mellan bolaget idag 5 juli, 2017. Surgical Science kommer även att betala bokfört värde för varulager som preliminärt uppgår till ca 1,9 MSEK.

Surgical Science erhåller genom affären: a) Produkten Simball Box (för mer information se www.g-coder.com/simball-box ) som är en uppskattad boxtränare för laparoskopi där kirurgen vill utföra enklare övningar med riktiga instrument b) en evig licens, som är exklusiv inom hälsa och sjukvårdssektorn, till GCoders olika patent med fri rätt att exploatera dem i delar eller i sin helhet c) en installerad bas av hyresavtal för Simball Box med återkommande intäkter om ca 800 000 kr/år. Den förvärvade verksamheten omsätter totalt ca 3 MSEK inklusive hyresavtalen.

Simball Systems AB är ett av GCoder nystartat bolag dit tillgångarna, kundavtal, varulager, etc. förts över från GCoder. Säljaren GCoder avslutar i samband med affären alla sina engagemang inom hälsa och sjukvård men ser eventuell applicering av sina patent utanför sjukvårdssektorn. En av bolagets grundare, Olle Takman, som är uppfinnaren bakom Simball Box och den patenterade teknik produkten använder sig av kommer att bli anställd i Surgical Science.

”Detta mindre kompletteringsförvärv är bra för Surgical Science då boxtränare adresserar samma kundgrupper som våra VR simulatorer inom laparoskopi. Vissa kunder föredrar att använda riktiga instrument till vissa övningar och då kompletterar Simball Box vårt erbjudande på ett bra sätt. Vi får dessutom en installerad bas av uthyrda system och lägre materialkostnad för TeamSim som vi idag köper delar till från GCoder”, säger Gisli Hennermark, VD för Surgical Science.

Surgical Science avser att ta upp Simball Box i sin produktportfölj och kunna erbjuda produkten i sitt stora globala distributionsnät samt egna försäljning i exempelvis Norden och USA. Den installerade basen av Simball Box som omsätter ca 800,000 kr/år är i stor utsträckning i Sverige, med undantag av närliggande marknader är produkten ännu okänd i stora delar av världen. Vidare avser Surgical Science att vidareutveckla produkten.

”Med vårt kunnande och teknologi ser vi goda möjligheter att vidareutveckla en redan fungerande lösning för träning med riktiga instrument. Ett spännande område är att lägga datorgenererade bilder ovanpå de verkliga kamerabilderna så att man får en förstärkt verklighet – s.k. augmented reality. Vi hälsar också Olle Takman välkommen till vårt team – vi känner ju varandra väl då vi som två Göteborgsbolag jobbat med angränsande produkter under många år”, säger Anders Larsson, CTO på Surgical Science.  

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com


Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juli 2017, kl 16.30.


Skip to navigation