Skip to content

JAN GRUND PEDERSEN UTSEDD TILL CHEF FÖR INDUSTRIELLA SAMARBETEN I SURGICAL SCIENCE

Surgical Science har anställt Jan Grund Pedersen som chef för område Industri/OEM. Jan har mångårig erfarenhet av medicinsk simulering bl.a. som medgrundare till Mentice där han drev det amerikanska dotterbolaget och förhandlade avtal med några av de största medicinteknikbolagen. Jan kommer även att ingå i Surgical Sciences ledningsgrupp.

Surgical Science fortsätter utvecklingen mot två distinkta affärsområden, Educational Products och Industri/OEM. Inom Educational Products fortsätter det framgångsrika arbetet med att tillhandahålla bolagets validerade kirurgiska VR-simulatorer LapSim, EndoSim, TeamSim och Simball Box till användare världen över för ökad patientsäkerhet. Det andra området som Jan nu leder driver industrisamarbeten där kunderna är ledande medicinteknikbolag som inkorporerar Surgical Sciences teknik i sina egna kliniska produkter. Surgical Sciences strategi är att utveckla bolagets egna produktportfölj samtidigt som mjukvara och underliggande teknologi kan licensieras av OEM-partners.

”Efter framgångarna med integreringen av vår mjukvara i robotkirurgiföretagen Cambridge Medical Robotics och meere companys robotar ökar vi nu takten i vår satsning på industrisamarbeten. Med Jan Grund Pedersen ombord kan vi ta tillvara på fler möjligheter bland de stora medicinteknikbolagen som har behov av simuleringslösningar. Vår vision är att alla på väg in i en operationssal skall veta att kirurgen har tränat, och objektivt certifierats, i en säker validerad VR-simulator. Detta oavsett om det sker med en Surgical Science simulator eller om vår teknologi är inbakad hos leverantörerna av kirurgiutrustning” säger Gisli Hennermark, VD för Surgical Science.

Jan Grund Pedersen börjar sin anställning omgående och rapporterar till VD.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och bolaget har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, där bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt. Surgical Sciences aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. 

Skip to navigation