Skip to content

ANNA AHLBERG UTSEDD TILL CFO I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB

Surgical Science har utsett Anna Ahlberg till ny CFO och medlem av bolagets ledningsgrupp. Anna har under många år arbetat som CFO och informationschef i noterade bolag, huvudsakligen i medicintekniska, internationella tillväxtbolag.

”Vi är glada att hälsa Anna välkommen till Surgical Science växande team. I Anna får vi en starkt affärsdriven CFO som kan det ekonomiska hantverket och har stor erfarenhet av strukturerad information till aktiemarknaden. Just Annas affärsdriv var avgörande för oss – i Anna får vi en CFO som tar en aktiv roll i bolagets utveckling.”, säger Gisli Hennermark, VD för Surgical Science.

Anna Ahlberg är civilekonom med en Master från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och har under cirka 15 år arbetat med informationsgivning i noterade bolag. Hon har varit CFO och informationschef i de medicintekniska, internationella tillväxtbolagen Q-Med (idag Galderma) och Vitrolife. Anna har även varit affärsområdeschef för ortopedi och ryggkirurgi samt informationschef i den noterade sjukvårdskoncernen GHP. De senaste åren har Anna varit delägare i Eligo som arbetar med rekrytering och executive search.

Anna Ahlberg tillträder sin position 1 januari 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com           

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 september 2017, kl 07.50.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och bolaget har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, där bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt. Surgical Sciences aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. 

Skip to navigation