Ledning

Gisli Hennermark

Gisli Hennermark

VD

VD sedan 2015. Anställd sedan 2017.

 

Född: 1972

Utbildning: MSc, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Ledamot i Panasari AB, Attensi Aktiebolag, Espansari AB samt Zipreneur AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav: 363 200 aktier och 37 500 optioner.

Anna Ahlberg

Anna Ahlberg

CFO

CFO (sedan 2018). Anställd sedan 2018.

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom, MBA, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i A Ahlberg Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  Partner i Eligo AB.

Innehav: 22 500 aktier och 7 500 optioner.

Anders Larsson

Anders Larsson

CTO

CTO (sedan 1999). Anställd sedan 1999.

 

Född: 1973

Utbildning: Göteborgs Universitet, Mathematics & Computer Science

Övriga uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav:  47 500 aktier och 12 500 optioner.

Anders Melander

Anders Melander

Director Global Sales

Director Global Sales (sedan 2013). Anställd sedan 2013.

 

Född: 1962.

Utbildning: R.N. BSc, Vårdhögskolan i Eskilstuna.

Övriga uppdrag: Suppleant i Babykoncept AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Business Unit Manager i Amgen AB.

Innehav: 20 000 aktier och 12 500 optioner.

Hans Uddenberg

Hans Uddenberg

Marketing Director

Marketing Director (sedan 2019). Anställd sedan 2012.

 

Född: 1975

Utbildning: Civilingenör, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav: 10 000 aktier och 12 500 optioner.

Daniel Evestedt

Daniel Evestedt

Head of Development

Head of Development (sedan 2019). Anställd i SenseGraphics AB sedan 2004.

 

Född: 1977

Utbildning: Uppsala Universitet, Computer Science

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Landsnora Software AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CTO och styrelseledamot SenseGraphics AB, styrelseledamot Qirra Sound Technologies

Innehav: 3 488 370 aktier genom Landsnora Software AB

Pin It on Pinterest

Share This