Ledning

Gisli Hennermark

Gisli Hennermark

VD

VD sedan 2015. Anställd sedan 2017.

 

Född: 1972

Utbildning: MSc, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Ledamot i Panasari AB, Attensi Aktiebolag, Espansari AB samt Zipreneur AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav: 48 640 aktier och 74 000 teckningsoptioner.

Anna Ahlberg

Anna Ahlberg

CFO

CFO (sedan 2018). Anställd sedan 2018.

Född: 1970

Utbildning: Civilekonom, MBA, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i A Ahlberg Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  Partner i Eligo AB.

Innehav: 0 aktier och 7 500 teckningsoptioner.

Anders Larsson

Anders Larsson

CTO

CTO (sedan 1999). Anställd sedan 1999.

 

Född: 1973

Utbildning: Göteborgs Universitet, Mathematics & Computer Science

Övriga uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav: 21 480 aktier och 12 000  teckningsoptioner.

Anders Melander

Anders Melander

Director Global Sales

Director Global Sales (sedan 2013). Anställd sedan 2013.

 

Född: 1962.

Utbildning: R.N. BSc, Vårdhögskolan i Eskilstuna.

Övriga uppdrag: Suppleant i Babykoncept AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Business Unit Manager i Amgen AB.

Innehav: 0 aktier och 24 000  teckningsoptioner.

Jan Grund Pedersen

Jan Grund Pedersen

Director Global Accounts

Director Global Accounts (sedan 2018). Anställd sedan 2018.

 

Född: 1965.

Utbildning: M-Arch. Chalmers tekniska högskola.

Övriga uppdrag: 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VP International Sales, Surgical Instruments (STILLE AB). President/Director US Operations Mentice Inc.

Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

Hans Uddenberg

Hans Uddenberg

Product Manager

Product Manager (sedan 2012). Anställd sedan 2012.

 

Född: 1975

Utbildning: Civilingenör, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Innehav: 0 aktier och 4 000 teckningsoptioner.

Pin It on Pinterest

Share This