AKTIEÄGARE

De största aktieägarna per 2018-12-28InnehavRöster i %
MARKNADSPOTENTIAL AB1 682 88734,60%
SEMELIN KAPITALFÖRVALTNING1 287 85526,48%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY452 2009,30%
SWEDBANK ROBUR FONDER425 0008,74%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB157 5523,24%
DANICA PENSION FÖRSÄKRINGS AB106 348 2,19%
SEB LIFE INTERNATIONAL PB DMA90 000 1,85%
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., W8IMY (W.P.R)88 6061,82%
RETTIG, RICHARD75 0001,54%
TOUR, ERIC75 0001,54%

Pin It on Pinterest

Share This