AKTIEÄGARE

De största aktieägarna per 2019-12-30InnehavRöster i %
MARKNADSPOTENTIALEN AB1 682 88725,03%
SEMELIN KAPITALFÖRVALTNING AB1 287 85519,15%
LANDSNORA SOFTWARE AB697 67410,38%
Robur fonder465 0006,92%
HANDELSBANKEN FONDER451 6736,72%
FJÄRDE AP-FONDEN 250 0003,72%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY243 8683,63%
CORE NY TEKNIK 242 5503,61%
Andra AP-fonden189 4002,82%
SEB LIFE INTERNATIONAL 188 5002,80%

Pin It on Pinterest

Share This