AKTIEÄGARE

De största aktieägarna per 2019-03-29InnehavRöster i %
MARKNADSPOTENTIAL AB1 682 88734,60%
SEMELIN KAPITALFÖRVALTNING1 287 85526,48%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY454 0029,33%
SWEDBANK ROBUR FONDER425 0008,74%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB171 3423,52%
DANICA PENSION FÖRSÄKRINGS AB105 698 2,17%
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., W8IMY (W.P.R)93 4521,92%
SEB LIFE INTERNATIONAL PB DMA90 259 1,86%
RETTIG, RICHARD75 0001,54%
TOUR, ERIC75 0001,54%

Pin It on Pinterest

Share This