AKTIEÄGARE

De största aktieägarna per 2019-09-30InnehavRöster i %
MARKNADSPOTENTIALEN AB1 682 88725,03%
SEMELIN KAPITALFÖRVALTNING AB1 287 85519,15%
LANDSNORA SOFTWARE AB697 67410,38%
Swedbank Robur fonder425 0006,32%
SEB LIFE INTERNATIONAL PB DMA258 7783,85%
CORE NY TEKNIK242 5503,61%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY239 7583,57%
FJÄRDE AP FONDEN232 5503,46%
Andra AP-fonden174 4002,59%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB169 4892,52%

Pin It on Pinterest

Share This