AKTIEÄGARE

De största aktieägarna per 2020-06-30InnehavRöster i %
MARKNADSPOTENTIALEN AB8 414 43524,4%
SEMELIN KAPITALFÖRVALTNING AB6 439 27518,7%
LANDSNORA SOFTWARE AB3 488 37010,1%
HANDELSBANKEN FONDER2 702 2087,8%
ROBUR FONDER2 620 000 7,6%
FJÄRDE AP-FONDEN 1 375 000
4,0%
CORE NY TEKNIK 1 237 7503,6%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, W8IMY 1 157 715
3,4%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 910 450
2,6%
ANDRA AP-FONDEN 902 235
2,6%
29 247 438
84,8%
Övriga5 247 322
15,2%
Total34 494 760

Pin It on Pinterest

Share This