AKTIEÄGARE

De största aktieägarna per 2019-06-28InnehavRöster i %
MARKNADSPOTENTIAL AB1 682 88734,60%
SEMELIN KAPITALFÖRVALTNING1 287 85526,48%
SWEDBANK ROBUR FONDER425 0008,74%
SEB LIFE INTERNATIONAL PB DMA279 9005,75%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY262 7105,40%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB173 8673,57%
DANICA PENSION FÖRSÄKRINGS AB105 698 2,17%
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., W8IMY (W.P.R)95 2361,96%
RETTIG, RICHARD75 0001,54%
TOUR, ERIC75 0001,54%

Pin It on Pinterest

Share This