AKTIEÄGARE

De största aktieägarna per 2018-09-28InnehavRöster i %
MARKNADSPOTENTIAL AB1 682 88734,60%
SEMELIN KAPITALFÖRVALTNING1 287 85526,48%
SWEDBANK ROBUR MICROCAP425 0008,74%
HEALTHINVEST PARTNERS AB414 827 8,53%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY395 8258,14%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB150 401 3,09%
PANASARI AB48 6401,00%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION45 8970,94%
DANICA PENSION FÖRSÄKRINGS AB36 348 0,75%
LARSSON, ANDERS21 480 0,44%

Pin It on Pinterest

Share This