Aktien/SHARES

Surgical Science aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market  sedan 19 juni 2017.


Handelsinformation

Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market: SUS
ISIN-kod: SE0014428512
Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. Nasdaq First North Growth Market börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.

Historik utdelningar

Pin It on Pinterest

Share This