Aktien

Surgical Science aktie är noterad på

Nasdaq First North Growth Market 

sedan 19 juni 2017.

Handelsinformation

Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market: SUS
ISIN-kod: SE0009947948
Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. Nasdaq First North Growth Market börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.

Nyheter

Eventkalender

Loading Events

Upcoming Events › Investors

2021-02-11

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-11

torsdag den 11 feb 2021

Find out more »

2021-05-11

Delårsrapport januari-mars 2021

2021-05-11
Find out more »

Årsstämma

2021-05-12

onsdag den 12 maj 2021

Find out more »

2021-08-20

Delårsrapport januari-juni 2021

2021-08-20

fredag den 20 augusti 2021

Find out more »

2021-11-10

Delårsrapport januari-september 2021

2021-11-10

onsdag den 10 november 2021

Find out more »
+ Export Events

Pin It on Pinterest

Share This