Skip to content

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB INGÅR NYTT OEM-AVTAL OM INDUSTRISAMARBETE

Idag har Surgical Science ingått ett långsiktigt OEM-avtal med meerecompany Inc. (049950:KOSDAQ) i Sydkorea. Surgical Science blir leverantör av simuleringsmjukvara till meerecompany’s kirurgirobot Revo-i. Avtalet är initialt värt cirka 4,5 mkr och innefattar konsultintäkter för tillpassning av mjukvaran till Revo-i och inledande licensintäkter. Intäkterna kommer att komma Surgical Science tillhanda under hösten 2017 och i början av 2018.

meerecompany är ett Seoul-baserat teknikföretag som har en division för kirurgirobotik. Projektet Revo-i har utvecklats under ca tio års tid och i början av augusti i år erhölls regulatoriskt godkännande av de sydkoreanska myndigheterna. Surgical Science mjukvara kopplas via ett API ihop med meerecompanys kirurgirobot så att simulering kan användas i såväl marknadsföring och försäljning som vid säker träning för kirurger vid leverans av robotarna till sjukhus. All eventuell upphovsrätt som kan uppstå inom simulering i samband med tillpassning och hopkoppling av Surgical Sciences mjukvara med Revo-i tillfaller Surgical Science. Enbart mjukvara levereras av Surgical Science, som erhåller en licensintäkt per levererad kirurgrobot.  Framtida intäkter beror således på hur många kirurgrobotar meerecompany levererar.

”Vi är stolta över att meerecompany valt oss som långsiktig leverantör och samarbetspartner för simulering till deras kirurgirobot Revo-i. Det är såklart svårt att sia om framtida licensintäkter men det regulatoriska godkännandet i Sydkorea med sina 51 miljoner invånare är ett viktigt steg för vår kund. Samarbetet ligger helt i linje med vår strategi att utveckla vår egen produktportfölj samtidigt som vår mjukvara och underliggande teknologi kan licensieras av OEM-partners. I slutändan handlar det om patientsäkerhet oavsett om utbildningen tillhandahålls av universitet och sjukhuset eller om industrin bygger in den i sina produkter”, säger Gisli Hennermark, VD för Surgical Science.

Slutkundskontakt, support, varumärke, hårdvara och ansvar gentemot användarna åligger meerecompany och Surgical Science del är strikt begränsad till leverans av simuleringsmjukvaran.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2017, kl. 14.00.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och bolaget har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, där bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt. Surgical Sciences aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. 

Skip to navigation