SURGICAL SCIENCE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Fjärde kvartalet 2018 (okt-dec) Nettoomsättningen uppgick till 25,9 MSEK (24,6), motsvarande en ökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (2,5).  Nettoresultatet uppgick till 2,9 MSEK (4,2), vilket gav ett...

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

Andra kvartalet 2018 (apr-jun) Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2018 uppgick till 14,9 MSEK (12,0), motsvarande en ökning med 24% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,4). Nettoresultatet uppgick till -1,8...

SURGICAL SCIENCE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Fjärde kvartalet 2017 (okt-dec) Nettoomsättningen uppgick till 24,7 MSEK (26,2), motsvarande en minskning med 6%. Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (7,2). Nettoresultatet uppgick till 4,2 MSEK (10,8), vilket gav ett resultat per aktie om 0,87 SEK (3,75*). Totala...

Pin It on Pinterest