Delårsrapport januari – mars 2023: 2023 STARTADE MYCKET STARKT

FÖRSTA KVARTALET 2023 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 229,1 MSEK (159,1), motsvarande en ökning med 44% jämfört med motsvarande period föregående år.Licensintäkterna i stort sett fördubblades till 70,6 MSEK (35,7) och svarade för 31 procent av...

Interim report January – March 2023: 2023 STARTED VERY STRONGLY

FIRST QUARTER 2023 (JAN – MAR)Net sales amounted to SEK 229.1 million (159.1), corresponding to an increase of 44 percent compared with the corresponding period in the preceding year.License revenues roughly doubled to SEK 70.6 million (35.7) and accounted for 31...

Year-end report 2022: STRONG END TO AN AMAZING YEAR

FOURTH QUARTER 2022 (OCT – DEC)Net sales amounted to SEK 250.1 million (197.7), corresponding to an increase of 27 percent compared with the corresponding period in the preceding year. The preceding year's figure included an item of SEK 9.5 million attributable...

Pin It on Pinterest