Kommuniké från årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades...

Notice of annual general meeting in SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Surgical Science Sweden AB (publ), Reg. No. 556544-8783, with its registered office in Gothenburg, Sweden gives notice of the annual general meeting to be held on May 17, 2023, at 3.00 p.m. on the company’s premises at Drakegatan 7A in Gothenburg. Registration starts...

Kallelse till årsstämma i SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783, med säte i Göteborg, kallar till årsstämma den 17 maj 2023 kl. 15:00 i bolagets lokaler på Drakegatan 7A i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14:30. Rätt att delta i årsstämman och...

Inbjudan till Surgical Sciences Kapitalmarknadsdag 2023

Surgical Science välkomnar aktieägare och investerare till bolagets kapitalmarknadsdag onsdagen den 22 februari 2023 kl. 14.00-17.30. PlatsRoyal Park, StockholmFrösundaviks allé 15, 169 03 SolnaAgenda▪ 14.00: Gisli Hennermark CEO, välkommen▪ 14.20: Anna Ahlberg CFO...

Pin It on Pinterest