Surgical Science has entered into an agreement to acquire Simbionix

Surgical Science Sweden AB (publ) (“Surgical Science” or the “Company”) has entered into a conditional agreement to acquire all shares outstanding of Simbionix USA Corp. (“Simbionix”) for a consideration of USD 305 million (approximately SEK 2,650 million) on a cash...

Surgical Science har ingått avtal om förvärv av Simbionix

Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science” eller "Bolaget”) har tecknat ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Simbionix USA Corp. (”Simbionix”) för en köpeskilling om 305 mUSD (ca 2 650 MSEK) på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen...

Pin It on Pinterest