Pressmeddelanden

🇬🇧 In English
2023-08-24 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
IR
ANDRA KVARTALET 2023 (APR–JUN) Nettoomsättningen uppgick till 216,2 MSEK (188,2), motsvarande en ökning med 15% jämfört med motsvarande period föregående år. Licensintäkterna uppgick till 75,7 MSEK (45,4) och svarade för 35 procent av nettoomsättningen (24). Rörelseresultatet uppgick till...
2023-06-02 17:17
News
Corporate Action
Shares
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Surgical Sciences optionsprogram 2020/23 har lösts in av optionsinnehavarna medförande en ökning av antalet aktier i bolaget med 225 000, till 51 026 236 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 11 250 SEK till 2 551 312 SEK. I samband med detta har VD Gisli Hennermark löst in 37 500 optioner, varefter han...
2023-05-17 16:40
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg den 17 maj 2023Surgical Science Sweden AB (publ)Styrelsen Pressmeddelandet finns tillgängligt i bilagan eller via https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/ För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark...
2023-05-16 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
FÖRSTA KVARTALET 2023 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 229,1 MSEK (159,1), motsvarande en ökning med 44% jämfört med motsvarande period föregående år. Licensintäkterna i stort sett fördubblades till 70,6 MSEK (35,7) och svarade för 31 procent av nettoomsättningen (22). Rörelseresultatet...
2023-04-18 08:30
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
IR
Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning för 2022. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Göteborg den 18 april 2023Surgical Science Sweden AB (publ)...
2023-04-14 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783, med säte i Göteborg, kallar till årsstämma den 17 maj 2023 kl. 15:00 i bolagets lokaler på Drakegatan 7A i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14:30. Rätt att delta i årsstämman och anmälan Deltagande i stämmolokalen...
2023-02-22 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
IR
FJÄRDE KVARTALET 2022 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 250,1 MSEK (197,7), motsvarande en ökning med 27% jämfört med motsvarande period föregående år. I föregående års siffra finns en post om 9,5 MSEK hänförlig till anpassning av redovisningsprinciper gällande i...
2023-01-19 13:00
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Surgical Science välkomnar aktieägare och investerare till bolagets kapitalmarknadsdag onsdagen den 22 februari 2023 kl. 14.00-17.30. PlatsRoyal Park, StockholmFrösundaviks allé 15, 169 03 Solna Agenda▪ 14.00: Gisli Hennermark CEO, välkommen▪ 14.20: Anna Ahlberg CFO och Gisli Hennermark CEO, presentation av Q4-rapporten▪...
2023-08-24 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
IR
ANDRA KVARTALET 2023 (APR–JUN) Nettoomsättningen uppgick till 216,2 MSEK (188,2), motsvarande en ökning med 15% jämfört med motsvarande period föregående år. Licensintäkterna uppgick till 75,7 MSEK (45,4) och svarade för 35 procent av nettoomsättningen (24). Rörelseresultatet uppgick till...
2023-06-02 17:17
News
Corporate Action
Shares
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Surgical Sciences optionsprogram 2020/23 har lösts in av optionsinnehavarna medförande en ökning av antalet aktier i bolaget med 225 000, till 51 026 236 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 11 250 SEK till 2 551 312 SEK. I samband med detta har VD Gisli Hennermark löst in 37 500 optioner, varefter han...
2023-05-17 16:40
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg den 17 maj 2023Surgical Science Sweden AB (publ)Styrelsen Pressmeddelandet finns tillgängligt i bilagan eller via https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/ För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark...
2023-05-16 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
FÖRSTA KVARTALET 2023 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 229,1 MSEK (159,1), motsvarande en ökning med 44% jämfört med motsvarande period föregående år. Licensintäkterna i stort sett fördubblades till 70,6 MSEK (35,7) och svarade för 31 procent av nettoomsättningen (22). Rörelseresultatet...
2023-04-18 08:30
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
IR
Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning för 2022. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Göteborg den 18 april 2023Surgical Science Sweden AB (publ)...
2023-04-14 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783, med säte i Göteborg, kallar till årsstämma den 17 maj 2023 kl. 15:00 i bolagets lokaler på Drakegatan 7A i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14:30. Rätt att delta i årsstämman och anmälan Deltagande i stämmolokalen...
2023-02-22 07:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
IR
FJÄRDE KVARTALET 2022 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 250,1 MSEK (197,7), motsvarande en ökning med 27% jämfört med motsvarande period föregående år. I föregående års siffra finns en post om 9,5 MSEK hänförlig till anpassning av redovisningsprinciper gällande i...

Prenumerera på pressmeddelanden

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.

Pin It on Pinterest

Share This