Pressmeddelanden

🇬🇧 In English
2021-04-12 08:30
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
IR
Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska...
2021-04-09 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.AnmälanFör att äga rätt att delta vid årsstämman ska aktieägare: dels...
2021-04-07 08:30
News
Corporate Information
Nomination Committee
Swedish
IR
Valberedningen i Surgical Science, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 6 maj 2020, består av:Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential ABTommy Forsell, utsedd av Landsnora Software ABAnna Sundberg, utsedd av Handelsbanken FonderRoland Bengtsson, styrelsens ordförande Valberedningen föreslår följande...
2021-02-11 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
IR
FJÄRDE KVARTALET 2020 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,6 MSEK (39,3), motsvarande en ökning med 1% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,6 MSEK (12,4). Nettoresultatet uppgick till 10,6 MSEK (9,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,31 SEK (0,27)...
2021-01-27 17:31
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Surgical Science Sweden AB (publ) offentliggjorde den 20 januari 2021 att villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Mimic Technologies Inc. (”Mimic”) med verksamhet inom robotkirurgi, hade ingåtts. Mimic är baserade i Seattle, USA och förvärvet ger Surgical Science ytterligare kundbas inom robotkirurgi...
2021-01-20 23:55
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Den Riktade Nyemissionen Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigande från den årliga bolagsstämman den 6 maj 2020, genomfört en Riktad Nyemission av 3 279 676 nya aktier till en teckningskurs om 98,30 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget erhålla en nettolikvid om cirka 322 MSEK före transaktionsrelaterade...
2021-01-20 17:32
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Den Riktade Nyemissionen avses genomföras efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 6 maj 2020 och kommer att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den Riktade Nyemissionen kommer att riktas till svenska och internationella institutionella...
2021-01-20 17:31
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Bakgrund och förvärvet av Mimic Lång historia inom robotkirurgi med viktiga kunder Mimic, med huvudkontor i Seattle i USA, är verksamt inom simulering för robotkirurgi och grundades 2001. Verksamheten genererar intäkter från robotkirurgitillverkare som licensierar teknologi för simulering samt försäljning...
2021-04-12 08:30
News
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
Report
Annual
IR
Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com. Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska...
2021-04-09 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
Listing Regulation
IR
Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.AnmälanFör att äga rätt att delta vid årsstämman ska aktieägare: dels...
2021-02-11 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Yearend
IR
FJÄRDE KVARTALET 2020 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,6 MSEK (39,3), motsvarande en ökning med 1% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,6 MSEK (12,4). Nettoresultatet uppgick till 10,6 MSEK (9,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,31 SEK (0,27)...
2021-01-20 23:55
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Den Riktade Nyemissionen Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigande från den årliga bolagsstämman den 6 maj 2020, genomfört en Riktad Nyemission av 3 279 676 nya aktier till en teckningskurs om 98,30 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget erhålla en nettolikvid om cirka 322 MSEK före transaktionsrelaterade...
2021-01-20 17:32
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Den Riktade Nyemissionen avses genomföras efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 6 maj 2020 och kommer att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den Riktade Nyemissionen kommer att riktas till svenska och internationella institutionella...
2021-01-20 17:31
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Bakgrund och förvärvet av Mimic Lång historia inom robotkirurgi med viktiga kunder Mimic, med huvudkontor i Seattle i USA, är verksamt inom simulering för robotkirurgi och grundades 2001. Verksamheten genererar intäkter från robotkirurgitillverkare som licensierar teknologi för simulering samt försäljning...

Prenumerera på pressmeddelanden

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.

Pin It on Pinterest

Share This