Pressmeddelanden

🇬🇧 In English
2020-11-05 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
TREDJE KVARTALET 2020 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 24,9 MSEK (32,3), motsvarande en minskning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (9,5). Nettoresultatet uppgick till 5,9 MSEK (10,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,17 SEK (0,33). Kassaflödet...
2020-11-03 11:00
News
Corporate Information
Nomination Committee
Swedish
IR
Följande personer har utsetts att ingå i Surgical Sciences valberedning inför årsstämman 2021: Åsa Hedin, utsedd av Marknadspotential AB Tommy Forsell, utsedd av Landsnora AB Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder Roland Bengtsson, styrelsens ordförande Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende...
2020-10-05 08:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Auris Health utgör tillsammans med Verb Surgical en av de viktiga delarna i Johnson & Johnsons robotkirurgisatsning. Det är i dagsläget förväntat att den nya robotkirurgi-plattformen kommer att prövas kliniskt på människor med start under andra halvan av 2022. Därefter följer en process med regulatoriskt...
2020-08-21 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
IR
ANDRA KVARTALET 2020 (APR–JUN) Nettoomsättningen uppgick till 20,6 MSEK (16,1), motsvarande en ökning med 28% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 31%. Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (-1,7). Nettoresultatet uppgick till...
2020-05-19 17:11
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Vid årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 6 maj 2020 beslutades om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) med villkor 5:1. Styrelsen bemyndigades av årsstämman att bestämma avstämningsdag för spliten. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 26 maj 2020. Sista dag...
2020-05-06 18:11
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg den 6 maj 2020 Surgical Science Sweden AB (publ) Styrelsen Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/ För ytterligare information, kontakta: Gisli...
2020-05-05 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
FÖRSTA KVARTALET 2020 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 19,7 MSEK (13,8), motsvarande en ökning med 42% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 29%. Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-5,1). Nettoresultatet uppgick...
2020-04-08 08:30
News
Swedish
Report
Annual
IR
Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska. Göteborg den 8 april 2020 Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/ https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/ För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD...
2020-04-03 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
IR
Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i...
2020-03-05 17:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Educational Products utgjorde nästan hela försäljningen om 13,8 MSEK för det första kvartalet 2019 och 45% av denna försäljning var i region Asien. Med utbrottet av Coronaviruset har all försäljningsaktivitet inom Educational Products i Kina, men även på andra asiatiska marknader, i princip avstannat...
2020-02-21 18:00
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Vid Surgical Sciences årsstämma den 20 april 2017 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 200 000 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption gav rätten att teckna en aktie i bolaget för 45 SEK under perioden januari - maj 2020. Av optionsprogrammet tecknades totalt 174 600...
2020-02-07 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Yearend
IR
FJÄRDE KVARTALET 2019 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,3 MSEK (25,9), motsvarande en ökning med 51% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,4 MSEK (3,4). Nettoresultatet uppgick till 9,2 MSEK (2,9), vilket gav ett resultat per aktie om 1,37 SEK (0,60)...
2020-11-05 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
TREDJE KVARTALET 2020 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 24,9 MSEK (32,3), motsvarande en minskning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (9,5). Nettoresultatet uppgick till 5,9 MSEK (10,2), vilket gav ett resultat per aktie om 0,17 SEK (0,33). Kassaflödet...
2020-10-05 08:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Auris Health utgör tillsammans med Verb Surgical en av de viktiga delarna i Johnson & Johnsons robotkirurgisatsning. Det är i dagsläget förväntat att den nya robotkirurgi-plattformen kommer att prövas kliniskt på människor med start under andra halvan av 2022. Därefter följer en process med regulatoriskt...
2020-08-21 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q2
IR
ANDRA KVARTALET 2020 (APR–JUN) Nettoomsättningen uppgick till 20,6 MSEK (16,1), motsvarande en ökning med 28% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 31%. Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (-1,7). Nettoresultatet uppgick till...
2020-05-05 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
FÖRSTA KVARTALET 2020 (JAN–MAR) Nettoomsättningen uppgick till 19,7 MSEK (13,8), motsvarande en ökning med 42% jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 29%. Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-5,1). Nettoresultatet uppgick...
2020-03-05 17:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Educational Products utgjorde nästan hela försäljningen om 13,8 MSEK för det första kvartalet 2019 och 45% av denna försäljning var i region Asien. Med utbrottet av Coronaviruset har all försäljningsaktivitet inom Educational Products i Kina, men även på andra asiatiska marknader, i princip avstannat...
2020-02-07 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Yearend
IR
FJÄRDE KVARTALET 2019 (OKT–DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,3 MSEK (25,9), motsvarande en ökning med 51% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,4 MSEK (3,4). Nettoresultatet uppgick till 9,2 MSEK (2,9), vilket gav ett resultat per aktie om 1,37 SEK (0,60)...

Prenumerera på pressmeddelanden

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.

Pin It on Pinterest

Share This