Pressmeddelanden

🇬🇧 In English
2019-11-07 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
TREDJE KVARTALET 2019 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (13,7), mot­svarande en ökning med 136% jämfört med motsva­rande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (-1,0). Nettoresultatet uppgick till 10,2 MSEK (-1,0), vilket gav ett resultat per aktie om 1,67...
2019-08-23 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
IR
Andra kvartalet 2019 (apr-jun) Nettoomsättningen uppgick till 16,1 MSEK (14,8), motsvarande en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,8). Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-1,7), vilket gav ett resultat per aktie om -0,36 SEK (-0,36). Kassaflödet...
2019-07-30 15:53
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Surgical Science Sweden AB (publ) ingick 2019-06-28 avtal om förvärv av bolagen SenseGraphics AB och Medicinsim AB, med verksamhet inom robotkirurgi. Förvärvet ökar Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärsområde Industry/OEM...
2019-07-17 13:58
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
IR
På extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg den 17 juli 2019 Surgical Science Sweden AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected]...
2019-07-01 08:01
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
IR
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juli 2019, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 juli 2019. Anmälan ska ske till Catrin Olsson, antingen skriftligen...
2019-07-01 08:00
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER...
2019-06-28 17:31
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Lönsamt tillväxtbolag SenseGraphics, med huvudkontor i Kista utanför Stockholm, är ett mjukvarubolag som arbetar med medicinsk VR-simulering mot medicinteknikbolag, huvudsakligen inom robotkirurgi men också inom ögonkirurgi och till mindre delar inom ultraljud och dental. Verksamheten, med 19 personer, har funnits sedan...
2019-05-09 19:00
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg 9 maj 2019 Surgical Science Sweden AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected]...
2019-05-08 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
Första kvartalet 2019 (jan-mar) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (11,3), motsvarande en ökning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,8). Nettoresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,7), vilket gav ett resultat per aktie om -1,04 SEK (-0,97)...
2019-04-15 08:30
News
Swedish
Report
Annual
IR
Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska. För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected] Om Surgical Science Sweden AB En av sjukvårdens största utmaningar globalt...
2019-04-08 13:00
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
IR
För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected] Om Surgical Science Sweden AB En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk...
2019-04-08 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 3 maj 2019. Anmälan skall ske till Catrin Olsson, antingen skriftligen...
2019-02-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Yearend
IR
Helåret 2018 Nettoomsättningen uppgick till 65,7 MSEK (57,3), motsvarande en ökning med 15% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -4,1 MSEK (-4,2). Nettoresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-2,6), vilket gav ett resultat per aktie om -0,93 SEK (-0,67). Totala kostnader...
2019-11-07 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
TREDJE KVARTALET 2019 (JUL–SEP) Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (13,7), mot­svarande en ökning med 136% jämfört med motsva­rande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (-1,0). Nettoresultatet uppgick till 10,2 MSEK (-1,0), vilket gav ett resultat per aktie om 1,67...
2019-08-23 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
IR
Andra kvartalet 2019 (apr-jun) Nettoomsättningen uppgick till 16,1 MSEK (14,8), motsvarande en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,8). Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-1,7), vilket gav ett resultat per aktie om -0,36 SEK (-0,36). Kassaflödet...
2019-07-01 08:00
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER...
2019-06-28 17:31
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Lönsamt tillväxtbolag SenseGraphics, med huvudkontor i Kista utanför Stockholm, är ett mjukvarubolag som arbetar med medicinsk VR-simulering mot medicinteknikbolag, huvudsakligen inom robotkirurgi men också inom ögonkirurgi och till mindre delar inom ultraljud och dental. Verksamheten, med 19 personer, har funnits sedan...
2019-05-08 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
Första kvartalet 2019 (jan-mar) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (11,3), motsvarande en ökning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,8). Nettoresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,7), vilket gav ett resultat per aktie om -1,04 SEK (-0,97)...
2019-04-08 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 3 maj 2019. Anmälan skall ske till Catrin Olsson, antingen skriftligen...
2019-02-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Yearend
IR
Helåret 2018 Nettoomsättningen uppgick till 65,7 MSEK (57,3), motsvarande en ökning med 15% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -4,1 MSEK (-4,2). Nettoresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-2,6), vilket gav ett resultat per aktie om -0,93 SEK (-0,67). Totala kostnader...

Prenumerera på pressmeddelanden

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.

Pin It on Pinterest

Share This