Pressmeddelanden

🇬🇧 In English
2018-11-21 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
Tredje kvartalet 2018 (jul-sep) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (10,2), motsvarande en ökning med 35% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4). Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4), vilket gav ett resultat per aktie om -0,22 SEK (-0,68)...
2018-10-19 08:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Vid Surgical Sciences årsstämma den 20 april 2017 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Incitamentsprogrammet innebar att anställda i bolaget kunde förvärva teckningsoptioner till en premie om 2,67 SEK. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget för...
2018-08-29 16:22
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Aktierna har förvärvats av en mindre grupp huvudsakligen befintliga ägare. Efter transaktionen äger Marknadspotential 1.682.887 aktier, motsvarande 34,6% och Semelin Kapitalförvaltning 1.287.855 aktier, motsvarande 26,5% av aktierna i Surgical Science Sweden AB. Göteborg 29 augusti 2018 Surgical Science Sweden AB (publ)...
2018-08-24 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
IR
Andra kvartalet 2018 (apr-jun) Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2018 uppgick till 14,9 MSEK (12,0), motsvarande en ökning med 24% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,4). Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,5), vilket gav ett resultat...
2018-07-04 11:00
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Kolonkirurgi är ett snabbt växande område för såväl robotkirurgi som laparoskopi. En kolektomi är det kirurgiska avlägsnandet av hela, eller en del av, tjocktarmen till följd av cancer eller annan tarmsjukdom som t.ex. Crohns sjukdom. Fördelarna med minimalinvasiva metoder som laparoskopi (titthålsoperation...
2018-06-05 16:25
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Aktierna har förvärvats av en mindre grupp befintliga ägare. Erik Penser Bank AB har givit sitt medgivande för försäljning av aktierna i enlighet med de lock up-avtal som ingicks i samband med att Surgical Science listades på Nasdaq First North. Medgivandet har givits mot bakgrund av att affären genomförs...
2018-05-22 19:30
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
MAR
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg 22 maj 2018 Surgical Science Sweden AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected]...
2018-05-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet 2018 till 11,6 MSEK (11,1), motsvarande en ökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-0,5). Nettoresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-0,6), vilket gav ett resultat per aktie om -0,93 SEK (-0,78*)...
2018-04-23 08:30
News
Swedish
Report
Annual
IR
Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska. För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected] Om Surgical Science Sweden AB En av sjukvårdens största utmaningar globalt...
2018-04-20 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sig deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 maj 2018. Anmälan skall ske till Felicia Wermäng, antingen...
2018-02-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Yearend
IR
Helåret 2017 (jan-dec) Nettoomsättningen uppgick till 58,0 MSEK (51,8), motsvarande en ökning med 12%. Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (-0,3). Nettoresultatet uppgick till -2,3 MSEK (3,3), vilket gav ett resultat per aktie om -0,58 SEK (1,14*). Totala kostnader ökade med 13% till 65,8 MSEK (58,4). Övriga externa...
2018-02-09 13:16
News
Corporate Information
Staff change
Swedish
IR
Surgical Science fortsätter utvecklingen mot två distinkta affärsområden, Educational Products och Industri/OEM. Inom Educational Products fortsätter det framgångsrika arbetet med att tillhandahålla bolagets validerade kirurgiska VR-simulatorer LapSim, EndoSim, TeamSim och Simball Box till användare världen...
2018-01-15 08:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Efter drygt två års samarbete mellan Surgical Science och Master Meditech i Kina har bolagen valt att fördjupa sitt framgångsrika partnerskap. Kina har de senaste åren varit Surgical Science enskilt största marknad i form av omsättning, där en pågående snabb omställning från öppenkirurgi...
2018-11-21 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
Tredje kvartalet 2018 (jul-sep) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (10,2), motsvarande en ökning med 35% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4). Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4), vilket gav ett resultat per aktie om -0,22 SEK (-0,68)...
2018-08-24 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
IR
Andra kvartalet 2018 (apr-jun) Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2018 uppgick till 14,9 MSEK (12,0), motsvarande en ökning med 24% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,4). Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,5), vilket gav ett resultat...
2018-05-22 19:30
News
Corporate Information
General meeting
Report of the AGM
Swedish
Regulatory
MAR
IR
På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Göteborg 22 maj 2018 Surgical Science Sweden AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected]...
2018-05-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet 2018 till 11,6 MSEK (11,1), motsvarande en ökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-0,5). Nettoresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-0,6), vilket gav ett resultat per aktie om -0,93 SEK (-0,78*)...
2018-04-20 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sig deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 maj 2018. Anmälan skall ske till Felicia Wermäng, antingen...
2018-02-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Yearend
IR
Helåret 2017 (jan-dec) Nettoomsättningen uppgick till 58,0 MSEK (51,8), motsvarande en ökning med 12%. Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (-0,3). Nettoresultatet uppgick till -2,3 MSEK (3,3), vilket gav ett resultat per aktie om -0,58 SEK (1,14*). Totala kostnader ökade med 13% till 65,8 MSEK (58,4). Övriga externa...
2018-01-15 08:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Efter drygt två års samarbete mellan Surgical Science och Master Meditech i Kina har bolagen valt att fördjupa sitt framgångsrika partnerskap. Kina har de senaste åren varit Surgical Science enskilt största marknad i form av omsättning, där en pågående snabb omställning från öppenkirurgi...

Prenumerera på pressmeddelanden

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.

Pin It on Pinterest

Share This