Pressmeddelanden

🇬🇧 In English
2018-05-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q1
IR
Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet 2018 till 11,6 MSEK (11,1), motsvarande en ökning med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-0,5). Nettoresultatet uppgick till -4,5 MSEK (-0,6), vilket gav ett resultat per aktie om -0,93 SEK (-0,78*)...
2018-04-23 08:30
News
Swedish
Report
Annual
IR
Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska. För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 [email protected] Om Surgical Science Sweden AB En av sjukvårdens största utmaningar globalt...
2018-04-20 08:30
News
Corporate Information
General meeting
Notice
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sig deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 maj 2018. Anmälan skall ske till Felicia Wermäng, antingen...
2018-02-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Yearend
IR
Helåret 2017 (jan-dec) Nettoomsättningen uppgick till 58,0 MSEK (51,8), motsvarande en ökning med 12%. Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (-0,3). Nettoresultatet uppgick till -2,3 MSEK (3,3), vilket gav ett resultat per aktie om -0,58 SEK (1,14*). Totala kostnader ökade med 13% till 65,8 MSEK (58,4). Övriga externa...
2018-02-09 13:16
News
Corporate Information
Staff change
Swedish
IR
Surgical Science fortsätter utvecklingen mot två distinkta affärsområden, Educational Products och Industri/OEM. Inom Educational Products fortsätter det framgångsrika arbetet med att tillhandahålla bolagets validerade kirurgiska VR-simulatorer LapSim, EndoSim, TeamSim och Simball Box till användare världen...
2018-01-15 08:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Efter drygt två års samarbete mellan Surgical Science och Master Meditech i Kina har bolagen valt att fördjupa sitt framgångsrika partnerskap. Kina har de senaste åren varit Surgical Science enskilt största marknad i form av omsättning, där en pågående snabb omställning från öppenkirurgi...
2017-11-22 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
Report
Interim
Q3
IR
Sammanfattning av tredje kvartalet Perioden 1 januari till 30 september Väsentliga händelser efter periodens utgång Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via www.surgicalscience.com. För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Denna information...
2017-09-21 07:50
News
Corporate Information
Staff change
Swedish
Regulatory
MAR
IR
”Vi är glada att hälsa Anna välkommen till Surgical Science växande team. I Anna får vi en starkt affärsdriven CFO som kan det ekonomiska hantverket och har stor erfarenhet av strukturerad information till aktiemarknaden. Just Annas affärsdriv var avgörande för oss – i Anna får vi en CFO...
2017-08-24 14:00
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
meerecompany är ett Seoul-baserat teknikföretag som har en division för kirurgirobotik. Projektet Revo-i har utvecklats under ca tio års tid och i början av augusti i år erhölls regulatoriskt godkännande av de sydkoreanska myndigheterna. Surgical Science mjukvara kopplas via ett API ihop med meerecompanys kirurgirobot...
2017-08-17 08:30
News
Swedish
Regulatory
MAR
VPML
Report
Interim
Q2
IR
Sammanfattning av andra kvartalet Perioden 1 januari till 30 juni Väsentliga händelser efter periodens utgång Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via www.surgicalscience.com För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 [email protected] Offentliggörande...
2017-07-05 16:30
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Surgical Science erhåller genom affären: a) Produkten Simball Box (för mer information se www.g-coder.com/simball-box ) som är en uppskattad boxtränare för laparoskopi där kirurgen vill utföra enklare övningar med riktiga instrument b) en evig licens, som är exklusiv inom hälsa och sjukvårdssektorn...
2017-06-14 11:01
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
IR
Inför listningen har bolaget genomfört en nyemission om 70 mkr. Intresset att delta i emissionen var stort och emission tecknades till ca 176 procent samt tillförde bolaget omkring 1 700 nya aktieägare. Rådgivare Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare i samband...
2017-06-12 18:33
News
Corporate Information
Other Corporate Information
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Surgical Science offentliggjorde den 19 maj 2017 att Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till ca 176 procent. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget omkring 1 700 nya aktieägare...
2017-05-19 12:15
News
Corporate Action
Shares
Issuance
Swedish
Regulatory
MAR
IR
Surgical Science har utvecklat en avancerad mjukvara för medicinsk simulering. Baserat på sin mjukvara tillhandahåller Bolaget simulatorer för utvärdering, träning och certifiering av kirurger. Vidare tillhandahåller Surgical Science sin simuleringsmjukvara till industriella aktörer inom kirurgisystem och robotassisterad...

Prenumerera på pressmeddelanden

Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.

Pin It on Pinterest

Share This