Pressmeddelanden

SURGICAL SCIENCE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Fjärde kvartalet 2017 (okt-dec) Nettoomsättningen uppgick till 24,7 MSEK (26,2), motsvarande en minskning med 6%. Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (7,2). Nettoresultatet uppgick till 4,2 MSEK (10,8), vilket gav ett resultat per aktie om 0,87 SEK (3,75*). Totala kostnader uppgick till 22,3 MSEK (20,4) vilket är en ökning med 9% jämfört med motsvarande period 2016.…

Läs mer

JAN GRUND PEDERSEN UTSEDD TILL CHEF FÖR INDUSTRIELLA SAMARBETEN I SURGICAL SCIENCE

Surgical Science har anställt Jan Grund Pedersen som chef för område Industri/OEM. Jan har mångårig erfarenhet av medicinsk simulering bl.a. som medgrundare till Mentice där han drev det amerikanska dotterbolaget och förhandlade avtal med några av de största medicinteknikbolagen. Jan kommer även att ingå i Surgical Sciences ledningsgrupp.

Läs mer

SURGICAL SCIENCE TECKNAR EXKLUSIVT SAMARBETSAVTAL FÖR DISTRIBUTION AV BOLAGETS PRODUKTER I KINA

Surgical Science utökar sitt samarbete med distributören Master Meditech i Kina. Avtalet innebär att Master Meditech blir exklusiv distributör i större delen av Kina och investerar i ökad aktivitet gällande marknadsföring, närvaro på konferenser och samarbete med organisationer som verkar för standards och certifiering av kinesiska kirurger.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

Tredje kvartalet 2018 (jul-sep) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (10,2), motsvarande en ökning med 35% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4). Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4), vilket gav ett resultat per aktie om -0,22 SEK (-0,68). Totala kostnader uppgick till 16,2 MSEK (14,6) vilket är en ökning med…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

Andra kvartalet 2018 (apr-jun) Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2018 uppgick till 14,9 MSEK (12,0), motsvarande en ökning med 24% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,4). Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,5), vilket gav ett resultat per aktie om -0,36 SEK (-0,91*). Totala kostnader uppgick till 18,6 MSEK (15,6)…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: · Styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. · Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom och Thomas Eklund, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.…

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Första kvartalet 2018 (jan-mar)

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Läs mer

SURGICAL SCIENCE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Fjärde kvartalet 2017 (okt-dec) Nettoomsättningen uppgick till 24,7 MSEK (26,2), motsvarande en minskning med 6%. Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (7,2). Nettoresultatet uppgick till 4,2 MSEK (10,8), vilket gav ett resultat per aktie om 0,87 SEK (3,75*). Totala kostnader uppgick till 22,3 MSEK (20,4) vilket är en ökning med 9% jämfört med motsvarande period 2016.…

Läs mer

SURGICAL SCIENCE TECKNAR EXKLUSIVT SAMARBETSAVTAL FÖR DISTRIBUTION AV BOLAGETS PRODUKTER I KINA

Surgical Science utökar sitt samarbete med distributören Master Meditech i Kina. Avtalet innebär att Master Meditech blir exklusiv distributör i större delen av Kina och investerar i ökad aktivitet gällande marknadsföring, närvaro på konferenser och samarbete med organisationer som verkar för standards och certifiering av kinesiska kirurger.

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Språk


Typ av information


Pin It on Pinterest

Share This