Pressmeddelanden

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

Tredje kvartalet 2018 (jul-sep) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (10,2), motsvarande en ökning med 35% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4). Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4), vilket gav ett resultat per aktie om -0,22 SEK (-0,68). Totala kostnader uppgick till 16,2 MSEK (14,6) vilket är en ökning med…

Läs mer

TILLDELNING AV OPTIONER I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB

Tilldelning av optioner från befintligt optionsprogram har skett till två ledande befattningshavare i bolaget.

Läs mer

BLOCKAFFÄR I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB

En blockaffär om 175 000 aktier har genomförts i Surgical Science Sweden AB (publ). Priset i transaktionen uppgick till 74 kronor per aktie motsvarande en total transaktionsstorlek om 12 950 000 kronor. Säljare i transaktionen är de två huvudägarna och styrelseledamöterna Jan Bengtsson (Marknadspotential AB) och Roland Bengtsson (Semelin Kapitalförvaltning AB), vilka avyttrat 100.000 respektive 75.000…

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

Andra kvartalet 2018 (apr-jun) Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2018 uppgick till 14,9 MSEK (12,0), motsvarande en ökning med 24% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,4). Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,5), vilket gav ett resultat per aktie om -0,36 SEK (-0,91*). Totala kostnader uppgick till 18,6 MSEK (15,6)…

Läs mer

SURGICAL SCIENCE TILLDELAS FORSKNINGSANSLAG PÅ CA 5 MSEK FRÅN EUROSTARS

Surgical Science har tilldelats ett bidrag på 500.941 euro av Eurostars för projektet ”LapSim Hemicolectomy”. Projektet har som målsättning att utveckla den första VR simuleringen för att öva kolektomi för robotkirurgi och laparoskopi. Surgical Science leder utvecklingen som sker i samarbete med Meerecompany i Sydkorea. Slutprodukten kommer ägas av Surgical Science och lanseras på Meerecompanys…

Läs mer

BLOCKAFFÄR I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB

En blockaffär om 125 300 aktier har förmedlats i Surgical Science Sweden AB (publ) genom Erik Penser Bank AB:s försorg. Priset i transaktionen uppgick till 50 kronor per aktie motsvarande en total transaktionsstorlek om 6 265 000 kronor. Säljare i transaktionen är tre anställda samt en tidigare anställd i bolaget. Ingen av dem definieras som personer…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: · Styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. · Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom och Thomas Eklund, i enlighet med förslag från bolagets två största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.…

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Första kvartalet 2018 (jan-mar)

Läs mer

Årsredovisning 2017

Surgical Science har idag publicerat sin Årsredovisning. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.surgicalscience.com.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544-8783 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 17.00 i Bolagets lokaler i Göteborg, adress Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

Tredje kvartalet 2018 (jul-sep) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (10,2), motsvarande en ökning med 35% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4). Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-3,4), vilket gav ett resultat per aktie om -0,22 SEK (-0,68). Totala kostnader uppgick till 16,2 MSEK (14,6) vilket är en ökning med…

Läs mer

TILLDELNING AV OPTIONER I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB

Tilldelning av optioner från befintligt optionsprogram har skett till två ledande befattningshavare i bolaget.

Läs mer

BLOCKAFFÄR I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB

En blockaffär om 175 000 aktier har genomförts i Surgical Science Sweden AB (publ). Priset i transaktionen uppgick till 74 kronor per aktie motsvarande en total transaktionsstorlek om 12 950 000 kronor. Säljare i transaktionen är de två huvudägarna och styrelseledamöterna Jan Bengtsson (Marknadspotential AB) och Roland Bengtsson (Semelin Kapitalförvaltning AB), vilka avyttrat 100.000 respektive 75.000…

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Språk


Typ av information


Pin It on Pinterest

Share This