Pressmeddelanden

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB RAPPORTERAR TREDJE KVARTALET 2017

Sammanfattning av tredje kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 10,2 MSEK vilket är en ökning med 104 % jämfört med motsvarande period 2016. · Rörelseresultatet uppgick till -3,4 MSEK (-4,2 MSEK för motsvarande period 2016). · Totala kostnader uppgick till 14,6 MSEK vilket är en ökning med 37,7 % jämfört med motsvarande period 2016. · Likvida…

Läs mer

ANNA AHLBERG UTSEDD TILL CFO I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB

Surgical Science har utsett Anna Ahlberg till ny CFO och medlem av bolagets ledningsgrupp. Anna har under många år arbetat som CFO och informationschef i noterade bolag, huvudsakligen i medicintekniska, internationella tillväxtbolag.

Läs mer

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB INGÅR NYTT OEM-AVTAL OM INDUSTRISAMARBETE

Idag har Surgical Science ingått ett långsiktigt OEM-avtal med meerecompany Inc. (049950:KOSDAQ) i Sydkorea. Surgical Science blir leverantör av simuleringsmjukvara till meerecompany’s kirurgirobot Revo-i. Avtalet är initialt värt cirka 4,5 mkr och innefattar konsultintäkter för tillpassning av mjukvaran till Revo-i och inledande licensintäkter. Intäkterna kommer att komma Surgical Science tillhanda under hösten 2017 och i…

Läs mer

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB RAPPORTERAR ANDRA KVARTALET 2017.

Sammanfattning av andra kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 12 MSEK vilket är en ökning med 18 % jämfört med motsvarande period 2016. · Rörelseresultatet uppgick till -2,4 MSEK (-2,1 MSEK för motsvarande period 2016). · Totala kostnader uppgick till 15,6 MSEK vilket är en ökning med 9 % jämfört med motsvarande period 2016. · Likvida…

Läs mer

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB FÖRVÄRVAR SIMBALL SYSTEMS AB FRÅN GCODER SYSTEMS AB.

Surgical Science Sweden AB (“Surgical Science”) har förvärvat Simball Systems AB för 3,6 MSEK från GCoder Systems AB (“GCoder”). Kontant betalning sker med 1,5 MSEK i samband med transaktionen och därutöver så betalas 300 000 kr årligen under 7 år. I tillägg skall en royalty bestående av maximalt 10 % av omsättningen, hänförlig till Simball Systems…

Läs mer

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB HAR GODKÄNTS FÖR HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH.

Surgical Science har idag godkänts för listning på Nasdaq First North med första handelsdag den 19 juni 2017. Bolagets aktie kommer handlas under kortnamn SUS och med ISIN-kod SE0009947948.

Läs mer

ERBJUDANDET I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL) KRAFTIGT ÖVERTECKNAT

Surgical Science Sweden AB (publ) ("Surgical Science" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet om totalt 2 000 000 nyemitterade aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare ("Erbjudandet"). Totalt uppgick intresset i Erbjudandet till 123 Mkr, varav 49 Mkr avser teckningsåtaganden. Emissionen tecknades till omkring 176 procent och tillför bolaget 70 Mkr före konvertering av utestående aktieägarlån och emissionskostnader.…

Läs mer

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB GENOMFÖR NYEMISSION OM 70 MKR INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Styrelsen i Surgical Science Sweden AB (”Surgical Science” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 2 000 000 aktier samt ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Emissionen sker till kursen 35 kronor (”Erbjudandet”), vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 70 Mkr. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas…

Läs mer

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB RAPPORTERAR TREDJE KVARTALET 2017

Sammanfattning av tredje kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 10,2 MSEK vilket är en ökning med 104 % jämfört med motsvarande period 2016. · Rörelseresultatet uppgick till -3,4 MSEK (-4,2 MSEK för motsvarande period 2016). · Totala kostnader uppgick till 14,6 MSEK vilket är en ökning med 37,7 % jämfört med motsvarande period 2016. · Likvida…

Läs mer

ANNA AHLBERG UTSEDD TILL CFO I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB

Surgical Science har utsett Anna Ahlberg till ny CFO och medlem av bolagets ledningsgrupp. Anna har under många år arbetat som CFO och informationschef i noterade bolag, huvudsakligen i medicintekniska, internationella tillväxtbolag.

Läs mer

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB INGÅR NYTT OEM-AVTAL OM INDUSTRISAMARBETE

Idag har Surgical Science ingått ett långsiktigt OEM-avtal med meerecompany Inc. (049950:KOSDAQ) i Sydkorea. Surgical Science blir leverantör av simuleringsmjukvara till meerecompany’s kirurgirobot Revo-i. Avtalet är initialt värt cirka 4,5 mkr och innefattar konsultintäkter för tillpassning av mjukvaran till Revo-i och inledande licensintäkter. Intäkterna kommer att komma Surgical Science tillhanda under hösten 2017 och i…

Läs mer

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Språk


Typ av information


Pin It on Pinterest

Share This