Styrelse

Roland Bengtsson

Roland Bengtsson

Styrelseordförande

Befattning: Styrelseordförande sedan 2017 och styrelseledamot sedan 2005

Född: 1955

Utbildning: Ekonomexamen, Göteborg Universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Floda Nova Sportcenter AB, Göteborg Småhus AB och Aktiebolaget Titolo. Styrelseledamot i Ingareds Företagspark Holding AB och Stiftelsen Eken. Styrelsesuppleant i RBE Konsult AB

Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Umbio AB och Titres AB

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Nej

Innehav: 6 439 275 aktier

Jan Bengtsson

Jan Bengtsson

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2005

Född: 1944

Utbildning: Teknologie licentiat, Chalmers Tekniska Högskola, företagsekonomi, Göteborg Universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Rosenblad Design Aktiebolag, Rosenblad Design Group Inc. och Marknadspotential Aktiebolag. Styrelseledamot i Swede Ship Marine AB, Arctic Engineering AB samt ZMek Fastighet & Förvaltning AB

Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseledamot i NSC Training Systems AB, Skånemöllan AB, ALG Holding AB, Midway Holding AB samt Liljeholmens Stearinfabrik AB

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Nej

Innehav via bolag: 8 414 435 aktier

Thomas Eklund

Thomas Eklund

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1967

Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sedana Medical AB. Styrelseledamot i Biotage AB, Boule Diagnostics AB, Immedica AB, Bioworks AB samt Rodebjer Form AB

Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseordförande i GHP Speciality Care AB, Bomill Holding AB, Moberg Pharma AB, Itrim AB samt Swewet AB och verkställande direktör i Investor Growth Capital AB. Styrelseledamot i Memira AB och Neoventa Medical AB.

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja

Innehav: 1 000 aktier

Nils Sellbom

Nils Sellbom

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2012

Född: 1959

Utbildning: BA, Göteborgs Universitet

Övriga uppdrag: Regionchef Vitrolife AB

Exempel på tidigare uppdrag:

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja

Innehav: 22 500 aktier

Tommy Forsell

Tommy Forsell

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1953

Utbildning:

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Landsnora Software AB och Diamond Head AB. Styrelseledamot i Landsnora Technologies AB och Tracklib Holdings samt ​styrelsesuppleant i Forsell Consultant AB.

Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseordförande i SenseGraphics AB och Medicinsim AB.

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare:  Ja / Nej

Innehav: 3 488 370 aktier geonom Landsnora Software AB

Pin It on Pinterest

Share This