Roland Bengtsson

Roland Bengtsson

Styrelseordförande

Befattning: Styrelseordförande sedan 2017 och styrelseledamot sedan 2005

Född: 1955

Utbildning: Ekonomexamen, Göteborg Universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Floda Nova Sportcenter AB, Göteborg Småhus AB och Aktiebolaget Titolo. Styrelseledamot i Ingareds Företagspark Holding AB och Stiftelsen Eken. Styrelsesuppleant i RBE Konsult AB

Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Umbio AB och Titres AB

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Nej

Innehav: 6 044 617 aktier

Thomas Eklund

Thomas Eklund

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1967

Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sedana Medical AB, Mabtech AB och Immedica AB. Styrelseledamot i Biotage AB samt Boule Diagnostics AB.

Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseordförande i GHP Speciality Care AB, Bomill Holding AB, Moberg Pharma AB, Itrim AB samt Swewet AB och verkställande direktör i Investor Growth Capital AB. Styrelseledamot i Memira AB och Neoventa Medical AB.

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja

Innehav: 1 000 aktier

Elisabeth Hansson

Elisabeth Hansson

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1975

Utbildning: Civ.ek., Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i GHP Specialty Care och Mentor International. CFO SJ AB.

Exempel på tidigare uppdrag: Managementkonsult 17 år med fokus på hälso- och sjukvård i Norden. Partner på Boston Consulting Group och Associate Principal på McKinsey & Company.

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja

Innehav: 1 300  aktier

Henrik Falconer

Henrik Falconer

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1973

Utbildning: Läkarexamen Karolinska Institutet, Doktorsexamen i Obstetrik och Gynekologi 2008, Docent i Obstetrik och Gynekologi 2015.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Society of European Robotic Gynecological Surgery (SERGS). Överläkare och Sektionschef Gynekologisk Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Ansvarig Gynekologisk Robotkirurgi sedan 2013.

Exempel på tidigare uppdrag: 

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja

Innehav: 209 aktier

Tommy Forsell

Tommy Forsell

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1953

Utbildning:

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Landsnora Software AB och Diamond Head AB. Styrelseledamot i Landsnora Technologies AB, Tracklib Holdings, Tebrito AB, P S Audio Design samt ​styrelsesuppleant i Forsell Consultant AB och suppleant i Winterstorm Technologies. 

Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseordförande i SenseGraphics AB och Medicinsim AB.

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare:  Ja / Ja

Innehav: 2 788 370 aktier genom Landsnora Software AB.

Jan Bengtsson

Jan Bengtsson

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2005

Född: 1944

Utbildning: Teknologie licentiat, Chalmers Tekniska Högskola, företagsekonomi, Göteborg Universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Rosenblad Design Aktiebolag, Rosenblad Design Group Inc. och Marknadspotential Aktiebolag. Styrelseledamot i Swede Ship Marine AB, Arctic Engineering AB samt ZMek Fastighet & Förvaltning AB

Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseledamot i NSC Training Systems AB, Skånemöllan AB, ALG Holding AB, Midway Holding AB samt Liljeholmens Stearinfabrik AB

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Nej

Innehav via bolag: 7 906 075 aktier

Pin It on Pinterest

Share This