Styrelse

Roland Bengtsson

Roland Bengtsson

Styrelseordförande

Befattning: Styrelseordförande sedan 2017 och styrelseledamot sedan 2005

Född: 1955

Utbildning: Ekonomexamen, Göteborg Universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Floda Nova Sportcenter AB, Göteborg Småhus AB och Aktiebolaget Titolo. Styrelseledamot i Ingareds Företagspark Holding AB och Stiftelsen Eken. Styrelsesuppleant i RBE Konsult AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Umbio AB och Titres AB

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Nej

Innehav: 1 287 855 aktier

Jan Bengtsson

Jan Bengtsson

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2005

Född: 1944

Utbildning: Teknologie licentiat, Chalmers Tekniska Högskola, företagsekonomi, Göteborg Universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Rosenblad Design Aktiebolag och Marknadspotential Aktiebolag. Styrelseledamot i Swede Ship Marine Aktiebolag, ALG Holding AB, Liljeholmens Stearinsfabriks AB, Arctic Engineering AB, Midway Holding Aktiebolag samt ZMek Fastighet & förvaltning AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i NSC Training Systems AB samt Skåne-möllan Aktiebolag

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Nej

Innehav via bolag: 1 682 887 aktier

Thomas Eklund

Thomas Eklund

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1967

Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sedana Medical AB, Moberg Pharma AB, Itrim AB, Bomill Holding AB samt Swewet AB. Styrelseledamot i Biotage AB, Boule AB, Memira AB, Neoventa Medical AB samt Rodebjer Form AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i GHP Speciality Care AB och verkställande direktör i Investor Growth Capital AB

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja

Innehav: 500 aktier

Nils Sellbom

Nils Sellbom

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2012

Född: 1959

Utbildning: BA, Göteborgs Universitet

Övriga uppdrag: Regionchef Vitrolife AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare: Ja / Ja

Innehav:  4 500 aktier

Tommy Forsell

Tommy Forsell

Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1953

Utbildning: 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SenseGraphics AB, Medicinsim AB, Landsnora Software AB, Diamond Head AB. Styrelsesuppleant i Forsell Consultant AB. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större aktieägare:  Ja / Nej

Innehav: 697 674 aktier

Pin It on Pinterest

Share This