Koncernledning

🇬🇧 In English
Gisli Hennermark

Gisli Hennermark

CEO


Född:
1972

Utbildning: MSc, Handelshögskolan Stockholm.

Anställd: 2017

Tidigare erfarenhet: VD för Surgical Science sen 2015 med bakgrund inom bolaget som Head of Latin America Sales. Gisli har en bred entreprenöriell och affärsmässig bakgrund från management consulting från bland annat Arthur D. Little, och framgångsrika egna satsningar som SamSari (handelsförsäljning, avyttring 2010).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Panasari AB, Espansari AB och Zipreneur AB.

Aktieinnehav: 342 200 aktier och 70 000 optioner.

Anna Ahlberg

Anna Ahlberg

CFO


Född:
1970

Utbildning: Master of Business Administration, Handelshögskolan Göteborg.

Anställd: 2018

Tidigare erfarenhet: Tidigare bl.a. ekonomichef och informationschef i Q-Med AB, CFO och informationschef i Vitrolife AB samt Service Line lead Spine and Orthopaedics och Head of Investor Relations i Global Health Partner AB. Anna tillför bred kompetens om internationella tillväxtföretag och de krav som ställs på börsnoterade bolag.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Medistim ASA.

Aktieinnehav: 24 000 aktier och 31 000 optioner.

Ran Bronstein

Ran Bronstein

President, Research & Development


Född:
1964

Utbildning:  M.Sc, The Hebrew University of Jerusalem.

Anställd: 1998

Tidigare erfarenhet: Ran har varit en pionjär inom området medicinsk simulering i över tjugo år och övervakar hela företagets utvecklingsverksamhet. Som en av tre grundare av Simbionix var han med och skapade företagets vision och ledde utvecklingen av de medicinska simulatorerna. Dessförinnan var han medgrundare till Kidum Multimedia och ledde dess FoU-team; ett mjukvaruföretag fokuserat på 3D-teknik, som förvärvades av SEA 1997. Tidigare var han 3D and Simulation Project Leader på Tecnomatix Corporation.

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav: 21 638 aktier.

Anders Larsson

Anders Larsson

CTO


Född:
1973

Utbildning: Matematik & Datavetenskap, Göteborgs universitet.

Anställd: 1999

Tidigare erfarenhet: Anders är en av grundarna till Surgical Science och en pionjär inom medicinsk simulering. Han är fortsatt en drivkraft för innovation och utveckling inom branschen. Han startade sitt arbete med simulering av laparoskopisk suturering 1997 vilket sedan ledde till lanseringen av Surgical Science första produkt LapSim 2000.

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav: 47 500 aktier och 31 000 optioner.

Inbal Mazor

Inbal Mazor

VP Products & Marketing


Född:
1969

Utbildning: B.Sc., Tel Aviv University och MBA Marketing, Bar-Ilan University.

Anställd: 2000

Tidigare erfarenhet:  Inbal är ansvarig för marknadsföring och produktlinjerna sen 20 år tillbaka. Hon har en nyckelroll i att bygga upp den medicinska simuleringsverksamheten och har arbetat med ledande medicinska föreningar och viktiga simuleringspartners under hela sin karriär. Inbal började sin karriär inom marknadsföring och läkemedelsindustrin på Novartis Pharma.

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav: 18 543 aktier.

Boaz Tal

Boaz Tal

COO


Född:
1968

Utbildning: L.L.B. och BA Accountancy and Economics, båda från Tel Aviv University.

Anställd: 2006

Tidigare erfarenhet: Boaz utsågs till COO 2021 efter att ha varit CFO för Simbionix sedan 2006. Boaz har mer än 25 års erfarenhet av ekonomi, juridik och affärsverksamhet. Innan han kom till Simbionix arbetade Boaz för juristfirman Herzog, Fox & Neeman samt för PWC.

Övriga uppdrag: 

Aktieinnehav: 18 543 aktier.

Doron Zilberman

Doron Zilberman

Vice President for International Sales


Född:
1962

Utbildning: –

Anställd: 2000

Tidigare erfarenhet: Vice President International Sales and Business Development, Simbionix Ltd. (2000-2021) och dessförinnan Vice President Sales, Applitec Ltd. (1995-2000).

Andra uppdrag: –

Aktieinnehav: 5 150 aktier.

Niclas M Olsson

Niclas M Olsson

Executive Vice President, Industry/OEM


Född:
1966

Utbildning: Computer Science, Lunds Universitet.

Anställd: 2022

Tidigare erfarenhet: Niclas blev utnämnd till Executive Vice President of Industry/OEM i maj 2022. Niclas kom till bolaget med över 20 års erfarenhet inom hälsovårdrelaterad försäljning, affärsutveckling, operations, handelsavtal och strategiarbete från världsledande bolag som Getinge Group och Synergy Health.

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav: 33 000 optioner.

Pin It on Pinterest

Share This