Aktien

Surgical Science aktie är noterad på NASDAQ First North sedan 19 juni 2017.

Handelsinformation

Kortnamn för First North: SUS
ISIN-kod: SE0009947948
Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

First North är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på First North är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på First North har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. First North-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.

Nyheter

Pin It on Pinterest

Share This