IT-Specialist till Surgical Science

Vill du jobba i en bred IT-roll på ett internationellt företag som jobbar för att öka patientsäkerheten i hela världen? Har du någon gång funderat på hur VR-simulatorer, titthålskirurgi och endoskopi hänger ihop? I så fall skulle vi kunna vara en bra match! I en...

Pin It on Pinterest